Book Creator

Математика

by Meerim Soorombaeva

Cover

Loading...
Сооромбаева М.К.
Loading...
Математика
боюнча тесттер жана текшерүү иштери
Loading...
Бишкек 2022
Амалдарды мамыча түрүндө чыгар
Мектеп ашканасында 15 столго 6 дан окуучу, ал эми чоң столдо 12 ден окуучу отурушат. Бул столдордо бардыгы канча окуучу отурушат?
Мектеп ашканасында 15 столго 6 дан окуучу, ал эми чоң столдо 12 ден окуучу отурушат. Бул столдордо бардыгы канча окуучу отурушат?
260 менен 927 санынын суммасын тап.

Варианты ответов
а)1170
б)1187
в)119
г)1191
380 менен 567 санынын суммасын тап.
Варианты ответов
а)937
б)947
в)948
г)956
PrevNext