Book Creator

Instrumente web

by NANU ELENA

Cover

Loading...


Portofoliul de evaluare finală
Cursul ,, Instrumente web pentru crearea de resurse educaționale deschise,,
grupa 1
05.12.2022-19.12.2022Nanu Elena
Școala Profesională Specială Nr. 3,București
Loading...
SCOALA
PROFESIONALA SPECIALA NR.3

PROFESOR: NANU ELENA

 CLASA: a  XI -a B

DISCIPLINA: Limba şi
literatura română

UNITATEA DE
ÎNVĂŢARE:
Români celebri

TITLUL LECŢIEI:  Textul descriptiv literar
în proză ( frag. „O
vizită în atelierul lui Brâncuși”, de Cella
Delavrancea)

TIPUL LECŢIEI: transmitere și
însușire de noi cunoștințe
COMPETENȚE
GENERALE

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare.

2.    Comprehensiunea şi interpretarea textelor.

3.    Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
COMPETENȚE
SPECIFICE:

1.2.Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale,participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele
citite/ascultate

2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare,continue, discontinue și multimodale

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
COMPETENȚE
DERIVATE :Pe parcursul activităţii, elevii  vor fi  capabili:

C1:să  răspundă la întrebările legate de textul suport
studiat;
 C2:să extragă informaţii esenţiale şi de detaliu din
diferite texte;
 C3: să identifice pasajele descriptive;
C4: să-şi justifice punctele de vedere în exprimarea
opiniilor;

Lectura audio a textului
,, O vizită în atelierul lui Brâncuși ,, de Cella Delavrancea
O vizită în atelierul lui Brâncuși
după Cella Delavrancea
Eram la Paris în anul 1922. Primăvara întârziată izbucnise în luna iunie pe coama copacilor îngrădiți de zidurile caselor aliniate în mândrul 
stil Ludovic al XIV-lea
. La colțul străzii se desfășoară 
esplanada
 Palatului Invalizilor cu măreața simplitate a unei armonii rar întâlnite chiar în acest oraș-minune. Într-una dintre aceste case locuia un vechi prieten al meu, amator de artă. Fiind la dejun cu el, mi-a arătat două noi achiziții: un cap de bărbat în lut ars și o coloană de bronz cam de șaizeci de centimetri, pe un 
soclu
 din același metal, cu două reliefuri rotunde. — Ghici ce reprezintă și cine e autorul! mi-a zis. N-am putut să răspund. — Este portretul unei prințese și autorul este Brâncuși, sculptorul român, un om foarte original. N-ai vrea să-l cunoști?
PrevNext