Book Creator

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

by Dangira Mikalauskienė

Pages 2 and 3 of 9

Loading...
2015-09 mėn. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje paskelbta 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT17), kuriuos siekiama įgyvendinti iki 2030 m.
DTV17 esmė – imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant „nukreipti pasaulį darnia ir lanksčia kryptimi“ „nė vieno nepaliekant nuošaly“.
5 esminiai elementai (5P): people – žmonės; planet – planeta; prosperity – klestėjimas; peace – taika; partnership – partnerystė.
Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindas yra konstruktyvi trijų pagrindinių komponentų – aplinkos, ekonomikos ir visuomenės – sąveika.
Loading...
Loading...
Loading...
Mokyklos taisyklės

1. Nešiukšlinti, rūšiuoti atliekas ir jas perdirbti.
2. Vartodami mažiau, turėsime daugiau.
3. Mažinti vandens sunaudojimą.
4. Mažiau naudokime plastikinių indelių, maišelių.
5. Taupykime popierių.
6. Panaudotas baterijas sumeskime į tam skirtas dėžutes.
7. Dalyvauti parkų, miškų, vandens telkinių valyme
(akcija „DAROM!).
8. Privalome tausoti gamtą, saugoti tai, ką ji mums suteikia.
9. Kiekvienas pradėkime nuo savęs.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator