Book Creator

Il-Fatat li mar l-iskola

by Martina Frendo

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Miktub minn
Martina Frendo
Speech Bubble
Loading...
Il-fatat li mar l-iskola
Comic Panel 2
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
Fatatinu ħareġ dawra billejl u beda jdur id-djar ta' Ħal Safi ...
Mhux inħossni f'sikkti llejla, xi dwejjaq...
Thought Bubble
Comic Panel 2
X'waħda din, naħseb kulħadd daħal jorqod kmieni.
Thought Bubble
Comic Panel 1
Fatatinu qata' qalbu u hekk kif kien sejjer lura d-dar, ra dawl jixgħel fl-iskola ta' Ħal Safi. Bejnu u bejn ruħu qal...
Comic Panel 2
Tgħid għad baqa' xi student? Ħa nidħol nittawwal forsi nwerwru ftit...
Speech Bubble
L-uffiċjal tal-iskola kien fuq siġġu nofsu rieqed u Fatatinu żgiċċalu u daħal mit-tieqa tal-ġenb.
Zoom
Fatatinu mexa lejn il-kurutur fejn kien hemm il-klassijiet tas-sitt sena. Mit-tieqa ta' waħda mill-klassijiet kien ġej dawl misterjuż.
Fatatinu sema' ħoss ta' splużjoni qawwija u ma riedx jammetti li anke hu beda jibża' xi ftit!
Bang
PrevNext