Book Creator

Circuite digitale

by Lucia Sineavschi

Cover

Loading...
Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Loading...
Circuite digitale
Loading...
Loading...
Creator RED, Sineavschi Lucia
Coordonator, profesor de specialitate, Muntean Mihail
Modulul Algebra de comutație 
Prezentul material de învățare se adresează elevilor din învățământul profesional tehnic, specialitatea 71440 Electronică, calificarea Tehnician electronist.
Materialul cuprinde:
-      fișe de documentare;
-      activități de învățare;
-      glosar.
Cuprins:
Funcții logice elementare. Legile algebrei logice
Formele de reprezentare a funcțiilor logice
Metoda analitică de minimizare a funcțiilor logice
Metoda grafică de minimizare a funcțiilor logice 
Thought Bubble
Competența:
Identificarea circuitelor logice integrate după criterii de clasificare.
Obiectivele vizate: La finele acestui curs, vei fi capabil:

1. să recunoști diferitele forme de exprimare a funcțiilor logice;

2. să exprimi funcţiile logice pe baza observaţiilor intuitive legate de comportamentul unei anumite funcţii logice;

3. să exprimi funcţiile logice pe baza algebrei booleene;

4. să exprimi funcţiile logice pe baza tabelului de adevăr;

5. să minimizezi funcţiile logice prin metode algebrice;

6. să minimizezi funcţiile logice cu ajutorul diagramei Veitch-Karnaugh;

7. să recunoşti circuitele logice după simbol.
Glosar 
Diagrama Veitch-Karnaugh – reprezentare grafică a formelor canonice ale unei funcții logice.
Formă canonică – scriere a unei funcții logice ai cărei termeni conțin toate variabilele de intrare.
Formă elementară/minimă – scriere a unei funcții logice ai cărei termeni nu conțin toate variabilele de intrare.
Funcţie logică – funcție definită de una sau de mai multe variabile, fiecare putând lua doar valorile “0” sau “1”.
Poartă logică – circuit electronic digital cu o singură ieşire şi cu una sau mai multe intrări, comandat prin două niveluri de tensiune diferite.
Tabel de adevăr – reprezentare a unei funcții logice în care sunt înscrise, tabelar, toate combinațiile de valori ale variabilelor de intrare și valorile corespunzătoare ale ieșirilor.
Funcţii logice elementare. Legile algebrei logice
O funcţie logică este definită de una sau de mai multe variabile care nu pot lua decât valorile “0” sau “1”.
Funcţia logică poate conţine un număr variabil de termeni. Numărul maxim de termeni N este egal cu 2^n (unde n este numărul de variabile ale funcţiei). În aparatura digitală, valorile logice “0” şi “1” ale variabilelor funcţiei sunt reprezentate prin două potenţialuri diferite.
Nu ezitați să cercetați toate materialele propuse 
Thought Bubble
Reprezentarea funcțiilor logice 
Rezolvă sarcina de lucru de mai jos:
Stabilește expresia funcției logice descrise de următorul enunț:
- ușa ascensorului trebuie să fie închisă;
- butonul de pornire trebuie să fie acționat.
PrevNext