Book Creator

"MIŠ" BOŽIDAR PROSENJAK

by Suzana Hergotić

Cover

Loading...
Izbor za cjelovito čitanje:
"Miš"
Božidar Prosenjak
1.     Prethodne aktivnosti za učenike: pripremne aktivnosti za nastatvni sat lektire.
Zadaci za rad kod kuće: Zagonetka. Poveznica: https://wordart.com/s9j2djujmh2g/word-art
Naziv koje životinje se riječima opisuje u svakom od slova? Koliko slova ima napisana riječ? Opiši navedenu životinju ponuđenim riječima u svakom od slova dodaj i svoje riječi.
1.     SAT HRVATSKI JEZIK: „O mišu i svatovima“ crtani film, interpretacija crtanoga filma
Primanje crtanoga filma.
Motivacijski nastavni sat za čitanje lektire
1.     Aktivnost: Čitanje domaćih uradaka.
2.     Aktivnost: Svaki učenik dobiva tablicu „ZNAM/ ŽELIM ZNATI/ NAUČIO SAM“
U tandemu rješavaju tablicu. Čitanje iste. Priremila sam učenicima Enciklopediju o životinjama. 
3.     Primanje crtanoga filma „O mišu i svatovima“ – iz serije crtanih filmova o „Profesoru Baltazaru“. Učenici objavljuju svoje doživljaje. Literarni pristup. Interpretacija (filmska priča). Analiza i sinteza crtanoga filma. : tema, ideja, fabula, likovi, dijalozi, mjesto, vrijeme, kompozicija.
4.     Završni dio sata-uopćavanje: provjera razumijevanja-kratak nastavni listić
5.     Stvaralaštvo učenika:
a)     Slagalica: Poveznica: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=328de70961dd
Pričanje: Učenici iz kutije izvlače pitanja:
1. Opiši sliku.
2. Dodaj novi lik u crtani film.
3. Opiši lik i njegove osobine.
4. Kakav problem je lik iz crtanoga filma imao? Kako ga je riješio?
5. Ispričaj! Kakve su posljedice bile na tijek radnje izbori lika iz slagalice/ crtanoga filma ?
b)    Domaća zadaća: interaktivni kvizovi:
POVEZNICE:
1.     https://learningapps.org/watch?v=phbt5x3vn20
2.     https://www.bookwidgets.com/play/5BJG856?teacher_id=6364576416268288
1.     GLAZBENA KULTURA „Miš mi je polje popasel“ , narodna pjesmica
1.    Aktivnost: Učenje pjesme i sudjelovanje u zajedničkoj izvedbi pjesmice.
2.     Aktivnost: Brojalica: „Iš, iš, iš…“
3.     Aktivnost: Dirigent, solist, orkestar, glazbena igra.
4.     Dodatne aktivnosti za učenike: učenje kako se crta miš.
Poveznica: https://www.youtube.com/watch?v=RQQflzjB3iQ&t=1s
3. SAT: HRVATSKI JEZIK – INTERPRETACIJA PRIČE „MIŠ“ Božidara Prosenjaka ( 2. nastavni sat)
Prethodna aktivnost. Učenici čitaju priču kod kuće.
1. Aktivnost: piše veliko početno slovo u imenima naslja, mjesta: ponovimo. „Kuzminec“ – selo blizu Koprivnice. Mjesto rođenja Božidara Prosenjaka. Učenici spoznaju inforamcije o piscu.
Najavljujem izražajno čitanje priče. Problemsko pitanje: Kako se zovu dječaci iz priče?
2. Aktivnost: Interpretacija pročitane priče. Objava doživljaja. Samostalno rješavanje nastavnoga listića. Zajednička provjera riješenih zadataka. Plan ploče. 
3. Stvaralaštvo učenika: Poveznica: Interaktivna ploča: digitalni predložak.
Poveznica: https://www.bookwidgets.com/play/8BJ3M8Y?teacher_id=6364576416268288
a) Povezati sličice b) Načini odnos sličica. c) Opiši lik i njegove osobine. d) Nastavi priču.
4. SAT HRVATSKI JEZIK „Miš“ Božidar Prosenjak, provjera pročitanoga, vježbanje tehnike čitanja, učenik se stvaralački izražava različitim poticajima. ( 3. nastavni sat)
a) Provjera domaćih zadaća.
b) Igra kocke ( svaka strana kocke s zadatkom)
c) Dramski postupci u nastavi
Glumi lik (koji se obrnuo na interaktivnom predlošku. f) Tvoja preporuka liku o njegovom ponašanju. Kako bi ti riješio poteškoću na koju je naiša lik?
d)Dramski postupci u nastavi: Pokušaj zamisliti kako se osjećao miš u kutiji? Izreci njegove osjećaje. Zamisli kako bi ti riješio problem kad bi bio miš zarobljen u kutiji?
Domaća zadaća: Poveznice: Provjeri jesi li razumjela/razumio pročitano:
POVEZNICA: https://learningapps.org/watch?v=picrs4ntj20
PRIRODA I DRUŠTVO – istraživanje o životinjama; čitanje i izložba plakata.
SAT RAZREDNIKA – 4. 10. Svjetski dan životinja
Životinje u pročitanim pričama.
Oblikovanje papira i stvaranje straničnika za knjige.
POVEZNICA: https://youtu.be/WFSIxfq88Nc
POVEZNICE:
a)    https://padlet.com/suzanazupanic210/ezu9i47k72ysj0gt
b)    https://padlet.com/suzanazupanic210/vbhhfv79fj1vrhqp

PrevNext