Book Creator

UZ ČITANJE RIJEČI RASTU - WORDS GROW BY READING/eTwinning projekt

by Suzana Hergotić

Cover

Loading...
Loading...
PROJEKT:
UZ ČITANJE RIJEČI RASTU - WORDS GROW BY READING
Loading...
eTwinning je zajednica škola u Europi
eTwinning nudi platformu za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga.

Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.
 CILJEVI
"Poticati radost čitanja, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za čitanje knjiga, osnaživati kritičko mišljenje o pročitanom, prikazati projektne aktivnosti kroz uporabu IKT-a.
Osnažiti ulogu čitanja u razvoju jezičnih, komunikacijskih i stvaralačkih kompetencija potrebnih za izazove suvremenog društva."
https://live.etwinning.net/projects/project/225624
ZADAĆE
"Približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje.
Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih djela utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika, poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga."
 https://live.etwinning.net/projects/project/225624
OČEKIVANI REZULTATI
Kod učenika će se razvijati čitalačke vještine i kultura čitanja. Provedene aktivnosti i način njene primjene, bit će javno dostupni na Twinspaceu, web stranici projekta i FB grupi projekta. Učitelje i učenike će se potaknuti na međusobnu suradnju korištenjem suvremenih tehnologija putem videokonferencija i korištenjem druge digitalne tehnologije.
RAZREDNI GODIŠNJI KURIKULUM UZ PROJEKT
ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI
OŠ HJ A.2.1. Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.
OŠ HJ A.2.3. Učenik čita kratke tekstove tematski prikladne učeničkomu iskustvu, jezičnomu razvoju i interesima.
OŠ HJ A.2.4. Učenik piše školskim rukopisnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.
OŠ HJ A.2.5. Učenik upotrebljava i objašnjava riječi, sintagme i rečenice u skladu s komunikacijskom situacijom.
OŠ HJ B.2.1. Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.
OŠ HJ B.2.2. Učenik sluša/čita književni tekst i razlikuje književne tekstove prema obliku i sadržaju.
OŠ HJ B.2.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.
POVEZIVANJE S ISHODIMA NASTAVNOGA
PREDMETA HRVATSKOGA JEZIKA I MEĐUPREDMETNIH TEMA.
goo C.1.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.
goo C.1.2. Promiče solidarnost u razredu.
osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.
osr A.1.3. Razvija svoje potencijale.
osr A.1.4. Razvija radne navike.
osr B.1.1. Prepoznaje i uvažava potrebe i osjećaje drugih. osr C.1.3. Pridonosi skupini.
ikt A.1.1. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje jednostavnih zadataka. ikt A.1.2. Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.
ikt A.1.3.Učenik primjenjuje pravila za odgovorno i sigurno služenje programima i uređajima
pod A.1.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.
pod A.1.3. Upoznaje mogućnosti osobnog razvoja (razvoj karijere, profesionalno usmjeravanje).
PrevNext