Book Creator

TASAWWUR ISLAM Pelajaran 3 Tingkatan 5

by NURAZLEEN BINTI BAKAR Moe

Pages 2 and 3 of 13

Comic Panel 1
TASAWWUR ISLAM
TINGKATAN 5
SINOPSIS PELAJARAN 3
SISTEM PERUNDANGAN ISLAM
By Ustazah Nurazleen Bakar
SMK Serendah
Comic Panel 1
Loading...
STANDARD KANDUNGAN
Loading...
2.1 Memahami konsep asas sistem perundangan islam dan kewajipan mematuhi tuntutan pelaksanaannya dalam kehidupan.
Loading...


STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Menyatakan konsep asas sistem perundangan Islam.
2.1.2 Menerangkan keunggulan sistem perundangan Islam.
2.1.3 Menjelaskan matlamat utama sistem perundangan Islam dan cara merealisasikannya dalam kehidupan.
2.1.4 Menilai kepentingan melaksanakan sistem perundangan islam dan mematuhi pelaksanaannya dalam semua aspek kehidupan.
2.1.5 Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan untuk mematuhi pelaksanaan perundangan dalam kehidupan.
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
Loading...
konsep asas sistem perundangan Islam
Loading...
SUMBER UTAMA PERUNDANGAN ISLAM:
Loading...
AL-QURAN
AL-HADIS
AL-IJMAK
AL-QIAS
(QuHaIQ)
Rounded Rectangle
Loading...
P1=Pencegahan
P2=Pembalasan
P3=Pemulihan
Loading...
ASAS SISTEM PERUNDANGAN ISLAM: 
3P
Thought Bubble
Loading...
PENCEGAHAN: cegah agar tidak berulang
PEMBALASAN: balas perbuatan jahat
PEMULIHAN:didik pesalah supaya insaf
Loading...
HUKUM-HUKUM yang ditetapkan oleh Allah swt/ kepada manusia dalam pelbagai aspek/ sama ada akidah, akhlak, muamalak, syariat dan jenayah /demi kebahagiaan dunia& akhirat.
Comic Panel 1
1.Ciptaan Allah swt yang bersih daripada kelemahan dan kekurangan
Speech Bubble
2.LENGKAP
Speech Bubble
7.MENDIDIK JIWA MANUSIA
Speech Bubble
6.HUKUMAN MEMBERI PENGAJARAN
Speech Bubble
KEUNGGULAN SISTEM PERUNDANGAN ISLAM:
3.HUKUMAN YANG ADIL
Speech Bubble
Rounded Rectangle
5.BERSIFAT TETAP DAN KEKAL
Speech Bubble
4.SESUAI UNTUK SEMUA 
Speech Bubble
MATLAMAT SISTEM PERUNDANGAN ISLAM:
Rounded Rectangle
MEMELIHARA AGAMA
MEMELIHARA NYAWA
MEMELIHARA AKAL:
CARA ISLAM MEMELIHARA AGAMA:
-patuh pada perintah Allah
-menjauhi larangan Allah
-melarang syirik
-mensyariatkan hukuman tegas
MEMELIHARA KETURUNAN:
MEMELIHARA HARTA:
CARA ISLAM MEMELIHARA NYAWA:
-Jaga kesihatan diri
-melarang perbuatan membahayakan diri
seperti lumba haram
-haram bunuh diri
-mensyariatjkan hukuman qisas
CARA ISLAM MEMELIHARA AKAL:
-kewajipan menuntut ilmu
-haram membaca bahan lucah
-melarang minum arak dan dadah
-mensyaritkan sebatan 40 kali kepada
peminum arak.
CARA ISLAM MEMELIHARA KETURUNAN:
-mensyariatkan perkahwinan
-menetapkan golongan yang haram dikahwini
-melarang zina,liwat.lesbian,gay
-mensyariatkan hukuman sebat 100 kali atau rejam sampai mati
CARA ISLAM MEMELIHARA HARTA:
-menggariskan peraturan pemilikan harta
-menawarkan pelbagai jenis muamalat
-melarang pencerobohan harta
-mensyariatkan hukuman potong tangan
CARA MEREALISASIKAN SISTEM PERUNDANGAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN:
1.mengamalkan cara hidup Islam supaya diberkati Allah.
2.berpegang teguh dengan peraturan Allah
3.melaksanakan segala perintah Allah.
4.meninggalkan larangan Allah
5.sentiasa mengamalkan akhlak mulia
1.menjaga
akidah
umat Islam
daripada terpesong.
Triangle;
Triangle;
Triangle;
kepentingan melaksanakan sistem perundangan Islam dalam kehidupan
Thought Bubble
2.menjamin keselamatan diri
daripada perbuatan merbahaya.
3.memastikan akal manusia terpelihara.
Triangle;
4.melahirkan zuriat yang halal.
Triangle;
5.memperoleh harta secara halal.
PrevNext