Book Creator

Ljetni izazov 2 - Book Creator

by Branka Lasić

Pages 2 and 3 of 24

Webučionica,
Ljetni izazov 2, 2021.
Loading...
SADRŽAJ:
Loading...
Loading...
Osnovne upute za korištenje ............................ 3
Loading...
Poveznice na webinare i vodiče ....................... 4
Loading...
1. zadatak i uputa .............................................. 5
Loading...
2. zadatak i uputa .............................................. 6
Loading...
3. zadatak i uputa .............................................. 7
Loading...
Uređivanje naslovnice - video uputa .............. 8
Loading...
Umetanje slika - video uputa ........................... 9
Loading...
4. zadatak i uputa ............................................ 10
Loading...
Zvuk - video uputa ........................................... 11
Loading...
5. zadatak ......................................................... 12
Loading...
Umetanje karte - video uputa ........................ 13
Loading...
Umetanje dokumenata ................................... 14
Loading...
Umetanje dokumenta s Google Drive-a ....... 15
Loading...
Ugradnja sadržaja ........................................... 16
Loading...
Ugradnja stavke iz 5. zadatka .........................17
Loading...
6. zadatak i uputa ............................................ 18
Loading...
Izrada stripa - video uputa ............................. 19
Loading...
Izrada stripa iz 6. zadatka .............................. 20
Loading...
7. zadatak i uputa ............................................ 21
Loading...
Posljednja stranica .......................................... 22
Loading...
Izborni zadatak ................................................ 23
Loading...
Rounded Rectangle
Loading...
Yeah
Vodič - Korak po korak kroz Book Creator
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
1. ZADATAK:
Uputa:
VAŽNO!!
Ne brišite zadatke ni stranice sa zadacima!
Promijenite OVOM tekstu:
boju,
font,
veličinu.

Ne mijenjajte tekst.
1. Kliknite na tekst tako da se pojavi plavi okvir.

2. Kliknite na slovo i u gornjem desnom kutu.

3. Klizačem odredite veličinu fonta.

4. Krećite se ponuđenim opcijama i poigrajte se fontom, bojom, sjenama i dr.

*** Savjet: kad kliknete inspektor (i) kliknite i na ikonu pribadače kako ne biste stalno trebali otvarati mogućnosti uređivanja.
Po završetku ju odselektirajte.
2. ZADATAK:
Uputa:
Pronađite na internetu bilo što u vezi slona.
Kopirajte poveznicu pronađenog sadržaja- slike, teksta, video zapisa...
Umetnite poveznice u riječ slon u sljedećoj rečenici:
Slon je najveći kopneni sisavac.
*** Savjet: ukoliko kopirate poveznicu na sliku koja se nalazi na internetu, trebate kliknuti na Kopiraj adresu slike.
Poštujte autorska prava!
3. ZADATAK:
Uputa:
Uredite naslovnicu!

Vratite se na naslovnicu i uredite ju prema svojoj želji.
Važno je da:
- sadrži ime autora
- naziv knjige
- tekst Wrbučionica, Ljetni izazov 2, 21. u donjem desnom kutu koji ne mijenjate.
Upute za uređivanje naslovnice, umetanje slika i teksta pogledajte na sljedećim stranicama
*** Savjet:
Naslovnicu možete izraditi u bilo kojem alatu (Canva, napr.) a tekst možete sami upisati, koristiti tekst za stripove (+ > Comics > Text) ili ga izraditi u nekom od alata za izradu teksta ili loga.
UREĐIVANJE NASLOVNICE
- kreiranje pozadine
- umetanje slika, oblika, teksta
- svaki umetnuti element se može uređivati
- ** stvoriti naslov u nekom od alata za uređivanje teksta, kreiranje loga i sl.

Za umetanje sadržaja koristimo karticu PLUS (+),
Za uređivanje sadržaja karticu i (inspektor)
PrevNext