Book Creator

Piesiu savo varda

by Ieva Pudziuveliene

Cover

Loading...
Loading...
LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALI DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA
Loading...
"
Loading...
Loading...
iešiu
Loading...
Loading...
avo
Loading...
Loading...
ardą"

Skatinti vaikų domėjimąsi raidžių simboliais.
Tikslas
Uždaviniai
1. Tobulinti vaikų kūrybiškumą, puošiant savo vardo raides;
2. Ugdyti smulkiosios motorikos įgūdžius, dekoruojant savo vardo raides pasirinkta technika (aplikuojant, spalvinant, lipdant, štampuojant ir t.t.);
3. Lavinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių regimąjį suvokimą, įsimenant savo vardo raides;
4. Skatinti vaikų ir pedagogų ar pagalbos mokiniui specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą.
5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų. 
Kauno r. Domeikavos darželis
Klaipėdos lopšelis – darželis „Atžalynas“
Panevėžio
Kastyčio Ramanausko
lopšelis-darželis
Anykščių lopšelis-darželis "Žiogelis"
PrevNext