Book Creator

Kvalitetno obrazovanje

by Izabella Cecić

Pages 4 and 5 of 73

Kvalitetno obrazovanje
IV. gimnazija "Marko Marulić", Split
Mentorica: Natalija Palčić, prof. savjetnik
17 ciljeva održivoga razvoja usmjerenih na rješavanje globalnih izazova današnjice povezanih sa siromaštvom, nejednakosti, klimom, zagađenjem okoliša, mirom itd. proizlaze iz  2030 Agende za održivi razvoj. 2030 Agenda je UN-ov strateški dokument usvojen od strane svih država članica Ujedinjenih naroda na UN-ovom Summitu za održivi razvoj koji je održan u rujnu 2015. godine, u New Yorku.
17 ciljeva održivoga razvoja usmjerenih na rješavanje globalnih izazova današnjice povezanih sa siromaštvom, nejednakosti, klimom, zagađenjem okoliša, mirom itd. proizlaze iz  2030 Agende za održivi razvoj. 2030 Agenda je UN-ov strateški dokument usvojen od strane svih država članica Ujedinjenih naroda na UN-ovom Summitu za održivi razvoj koji je održan u rujnu 2015. godine, u New Yorku.
Loading...
Objašnjenje problema
Loading...
Globalni cilj Kvalitetno obrazovanje utvrđen je jer postoji kao svjetski problem. Kvalitetno obrazovanje temelj je za poboljšanje života ljudi i održivi razvoj, stoga je izuzetno važno povećati pristup obrazovanju na svim razinama, posebno kad je u pitanju rodna ravnopravnost. Do kraja 2030. godine trebalo bi osigurati da svi učenici steknu znanja i vještine potrebne za unapređenje održivoga razvoja, a u tome značajnu ulogu može imati edukacija kroz koju treba osnažiti sudionike procesa edukacije za održive stilove života, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, kulturu mira i nenasilja, poštivanje kulturne raznolikosti, ali i pripadnosti lokalnoj zajednici.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
#ŽivimOdrživo
Glavne odrednice 4. globalnoga cilja Kvalitetno obrazovanje:
- najmoćnije sredstvo održivoga razvoja
- pristupačnost strukovnoga obrazovanja
- ravnopravnost obrazovanja
- cjeloživotno obrazovanje
- inkulzivno obrazovanje
- povećanje stope pismenosti
- smanjenje stope prekida školovanja
#ŽivimOdrživo
strip Kvalitetno obrazovanje
strip Kvalitetno obrazovanje
Alternativne politike
1. SUSTAV REDOVNOGA OBRAZOVANJA

Školovanje u Republici Hrvatskoj obuhvaća četiri razine:
– predškolski odgoj
– osnovno školovanje
– srednje školovanje
Sustav srednjeg obrazovanja u Hrvatskoj obuhvaća:
 gimnazije - općeobrazovne srednje škole, u trajanju od četiri godine (prirodoslovne, matematičke, prirodoslovno-matematičke, jezične, opće, klasične);
 strukovne škole, koje se dijele na tehničke škole u različitim stručnim područjima i ostale stručne škole u različitim područjima (industrijske, ekonomske, medicinske), u trajanju od četiri godine;
 umjetničke škole, u područjima plesne, glazbene i likovne umjetnosti, koje također traju četiri godine;
 industrijske i srodne te gospodarske i obrtničke škole u trajanju od tri godine
– visoko školovanje
PrevNext