Book Creator

YFF

by Linn Borgersen Nordrum

Cover

Loading...
Loading...
YFF
Yrkesfaglig fordypning
for
Vg2 FBIE
Rounded Rectangle
Oppdrag
I dag i YFF skal du ha en kunde i klipp- og fargedesign. Du står fritt til å velge hva du skal gjøre på kunden. Oppdraget må ferdigstilles innen endt praksis-dag 10/11. Dokumentasjonen skal gjøres her i bookcreator og må leveres innen endt skoledag 11/11.
Kompetansemål:
- planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsprosesser
- kombinere klippeformer for å oppnå maskuline og feminine former
- anvende fargeteori og gjøre rede for produkt og teknikk i fargeendringsprosesser
Læringsmål:
Når oppdraget er gjennomført skal du kunne:
- dokumentere en arbeidsprosess i bookcreator
- utføre en farge- og klippedesign på en modell
- forholde deg til tidsfrister
Ellipse;
Du skal finne et inspirasjonsbilde av en klipp- og fargedesign som du ønsker å gjennomføre på en modell.
Ellipse;
Planlegg hvordan du skal komme frem til resultatet du ønsker ved å skrive en kort fremgangsmåte.
PrevNext