Book Creator

Дистанційний курс з історії України.

by Павлова Лариса

Pages 2 and 3 of 61

Loading...
Загальна інформація про курс
Loading...
Loading...
Дистанційний курс включає вивчення І ,ІІ розділів курсу історії України другого періоду Новітньої історії України за програмою укладеною відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 р.№236.
Структура курсу:
Розділ 1. Україна в перші повоєнні роки.
Розділ 2. Україна в умовах десталінізації.
Loading...

Програма курсу:
Loading...
Актуальність курсу зумовлена потребою організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
Мета курсу: шляхом поєднання синхронного та асинхронного навчання, використання різних цифрових освітніх платформ, інтерактивних технологій, надати якісні освітні послуги здобувачам освіти, а саме: можливість набувати практичних навичок та цінного досвіду; реалізовувати індивідуальні освітні потреби; сприяти формуванню предметних та ключових компетентностей; здійснювати зворотний зв'язок.
Термін навчання: 14 годин.
Структура навчального контенту:
уроки містять теоретичний блок (мотивація, актуалізація, основні поняття та хронологія, теоретичний зміст навчального матеріалу); практичний блок (система завдань, які сприяють формуванню та розвитку наскрізних компетентностей), зворотний зв'язок (інтерактивні завдання, що сприяють самоконтролю, повторенню та вмінню узагальнювати вивчений матеріал), домашні завдання (дозволяють закріпити навчальний матеріал самостійно).
Обладнання: доступ до інтернету, комп`ютер, планшет та інші гаджети; підручник, тощо.
Loading...
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти: 
знаннєва складова: знати зміст понять: воєнний злочин, злочин проти людства, права людини, основні етапи розвитку українського суспільства від другої половини ХХ століття до сьогодення; називати фактори, які впливали на перехід від одного етапу до іншого; знати загальні тенденції світового розвитку другого періоду Новітньої історії; робити висновки та називати уроки Другої світової війни;
діяльнісна складова: застосовувати знання з періодизації світової історії та історії України; співставляти й узагальнювати інформацію кількох карт, визначати політичні й суспільні зміни, до яких призвела Друга світова війна, виконувати інтерактивні завдання;
ціннісна складова: розуміти приреченість і безперспективність намірів до світового панування; усвідомлювати важливість формування історичної пам’яті. 
Історичні поняття :  воєнний злочин, злочин проти людства, права людини;
Основні дати: періодизація другого періоду Новітньої історії України.
Loading...
Підручник:
Loading...
"Історія України"
(рівень стандарту)
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О.В., Мартинюк О.О.; Параграфи:1-10, с.5-82.
Loading...
Тема №1: "Україна в Другій світовій війні" . Повторення.
Режим організації навчання: синхронно
Loading...
1.Повторення теми "Україна в Другій світовій війні"
Loading...
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти: 
знаннєва складова: знати зміст понять: воєнний злочин, злочин проти людства, права людини, основні етапи розвитку українського суспільства від другої половини ХХ століття до сьогодення; називати фактори, які впливали на перехід від одного етапу до іншого; знати загальні тенденції світового розвитку другого періоду Новітньої історії; робити висновки та називати уроки Другої світової війни;
діяльнісна складова: застосовувати знання з періодизації світової історії та історії України; співставляти й узагальнювати інформацію кількох карт, визначати політичні й суспільні зміни, до яких призвела Друга світова війна, виконувати інтерактивні завдання;
ціннісна складова: розуміти приреченість і безперспективність намірів до світового панування; усвідомлювати важливість формування історичної пам’яті. 
Історичні поняття :  воєнний злочин, злочин проти людства, права людини;
Основні дати: періодизація другого періоду Новітньої історії України.
Loading...
"Історія України"
(рівень стандарту)
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О.В., Мартинюк О.О.; Параграфи:1-10, с.5-82.
Loading...
1. На сторінці робочого зошита виконати завдання:
1.Із запропонованих тверджень виберіть правильні коректні поняття, словосполучення.
2.Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що Росія могла перемогти німецьких окупантів і без України? Обгрунтуйте свою думку.
Loading...
Завдання 1.Опрацюйте історичні поняття.
Loading...