Book Creator

Vilnius

by Lina

Pages 2 and 3 of 33

Loading...
VILNIUS - MANO MIESTAS

SUDARĖ
TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA
LINA ŠAULIENĖ

GIMNAZISTŲ IR ALUMNŲ RANKŲ DARBO VOKAI SKIRTI VILNIUI
Loading...
Rytas mano mieste

Karalių katedros boluojančioje bonėj
Jau rytas budina, jau budina varpus -
Vienos dienos senamiesčio kelionė
Mano gyvenime gražiausioji gal bus.

Pro langą krinta spinduliai, ir akys raibsta -
Taip spindi bokštai, kryžiai ir dangus.
Iš jų lig vakaro namo aš nepareisiu,
Pamiršęs mylimą, ir žemę, ir draugus.

O būk, širdie, tu būk maža belaisvė,
Tu šito miesto meilės ugnyje...
Jo ateities žėruojanti pašvaistė

Šimtu aušrų liepsnoja danguje.
Varpų galingam gaudime
Su saule tekančia eime.

Kazys Bradūnas