Book Creator

Kitab

by Mehriban Hasanova

Cover

Loading...
Mənim kitabım
Ellipse;
Loading...
Bu mənim tərtib etdiyim saytdır. O informatika elmi haqqındadı. Yararlı məlumatlarla zəngindir.
Star;
Star;
Bu mənim tərtib etdiyim saytdır. O informatika elmi haqqındadı. Yararlı məlumatlarla zəngindir.
Star;
Star;
Şagirdlərdə alqoritmik düşüncə və məntiqi təfəkkürün, eləcə də layihə qurmaq və icra etmək bacarıqlarının inkişafına xidmət edən “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi “Virtual məktəb” portalına inteqrasiya olunub. Sözügedən layihə təhsilalanlara yeni texnologiya və rəqəmsal bacarıqları təcrübədə öyrənməyə, proqramlaşdırmanın sirlərinə bələd olmağa imkan yaradır.
PrevNext