Book Creator

Kabala kooli väljaanne sügis 2022

by Kool

Cover

Loading...
KABALA KOOLI VÄLJAANNE
Loading...
Loading...
Loading...
september - oktoober
2022
Loading...
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Loading...
story
Loading...
MAIN
Loading...
Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing elit
Loading...
Õpetajate päev
Üks ütlemata äge päev on selja taga. Õpetajate päeval algatasime noorte õpetajate järelkasvu programmi.
Hommikul kooli direktori rolliks valmistuv Markus ja õppejuhi rolli sisse elav Stella-Maria tervitasid õpetajaid ja töötajaid õpetajate päeva õnnitlustega ja lilledega.
Comic Panel 1
Õpetajad omakorda moodustasid tublide õpilaste klassi. Algasid tunnid ning koos sellega avastusõpe, kuidas on olla päriselt õpetaja.
Siis koguneti saali ning noored tegijad võtsid ametlikult vastu uued ametipostid. 9. klassi õpilased kehastusid õpetajateks, direktoriks ja õppejuhiks.
Comic Panel 1
Samal ajal suundusid noor direktor ja õppejuht õnnitlema lasteaia õpetajaid ja töötajaid ning 7. ja 8. klassi kaks tubli tütarlast korraldasid lasteaia lastele mängutunde. Kui naasti tagasi kooli, siis oli näha, et 9. klassi õpilastest õpetajad töötavad vastutustundlikult ja õpilased on neid omaks võtnud.
Õppetöö lõppedes koguneti saali, et tunnustada ja tänada õpetajaid ning kooli ja lasteaia töötajaid, kes igapäevaselt panustavad noorte päriseluks valmistumisse. Iga õpetaja ja töötaja sai individuaalse tunnustuskirja, milles oli välja toodud kõik see, mida märkavad kolleegid, kaastöötajad, õpilased ja lapsevanemad.
04
Sellel aastal esitati meie kooli ja lasteaia poolt Rapla Valla aasta õpetaja tiitlile kolm nominenti:
08
Eesti keele ja vene keele õpetaja, huvijuht ja õpilasomavalitsuse juhendaja õpetaja Koidu Pettai
12

Muusika ja loodusõpetuse õpetaja Anu Siniroht
18
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1

Jõmmu lasteaia rühmaõpetaja Helen Karlson
34
43
Pärast tunnustamise tseremooniat kahe generatsiooni õpetajad said kokku ühise tordilaua taga. Jagati päeva kogemusi ning arutleti õpetaja töö üle. Meie noored õpetajad avaldasid valmidust vajadusel asendada õpetajaid ka tulevikus, nt kui keegi õpetajatest haigestub või osaleb koolitusel. Seega on meil õpetajate järelkasv ja kooli tulevik kindlustatud.
Siirad tänud kõigile tublidele noortele õpetajatele, kohusetundlikule direktorile ja õppejuhile suurepärase töö eest!

Südamlikud õnnesoovid meie kooli ja lasteaia õpetajatele!'

Pille Lille
KOOLI SÜNNIPÄEVAJOOKS
ALGKLASSIDE LÕIKUSPIDU
Head Kabala Lasteaed-Põhikooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad, töötajad! Sellel aastal on meie koolimaja 32 sünnipäev. 
Traditsiooniliselt tähistame meie kooli sünnipäeva kablutamisega, millest võtavad osa nii kooli kui lasteaia õpilased, õpetajad, töötajad ja ka vanemad. Koguneti koolimaja ette, kus majandusjuhataja Tiia Sõber jagas informatsiooni, millised vanuserühmad milliseid distantse ja radu läbivad.
Kui info oli käes ja soojendus tehtud, siis kooli direktor Pille Lille andis õhupallidega stardipaugu. Nooremad suundusid 3 km ja vanemad 5 km rajale. Igaüks liigus omas tempos, sest oluline polnud võit, vaid üheskoos liikumine mõnusas looduslikus keskkonnas. Siiski osad jõudsid finiši joonele esimestena.
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Olenemata raja läbimise tulemusest oleme me kõik võitjad! Palju õnne meile kõigile!
Hoiame üksteist, hoolime meie keskkonnast ja väärtustame seda aega, mil saame igaüks omal moel ja vastavalt enda võimetele ning oskustele panustada meie kooli jätkusuutlikkusse! Elagu Kabala Lasteaed-Põhikool ja selle pere!

Tänades
Pille Lille
ALGKLASSIDE LÕIKUSPIDU
Algklasside õpilased kogunesid reedel teise tunni ajal kooli saali, et üheskoos austada leiba. Õpilased pidid rühmades lahendama erinevaid ülesandeid, mis olid seotud vilja kasvatamise ja leiva valmistamisega.
Tuli leida sobiv värsi lõpp, et moodustuks üks vahva luuletus, kontrolliti vanasõnade ja teraviljade tundmist. Ühiselt mängiti läbi vilja kasvamine seemnest jahu valmistamiseni.
Lõpetuseks mängiti laulumängu „Me lähme rukist lõikama” ning igal osavõtjal oli võimalus leivakuivikuga maiustada.

Oli üks tore,
lõbus ja õpetlik tunnike
üheskoos tegutsedes.

Klassiõpetaja
Anu Vendelin
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
SPORDIPÄEV
12. septembril oli meie koolis ja lasteaias tavapärasest teistsugune päev. Tervist edendava ning kiusamisest vabaks programmide põhimõtteid väärtustava kooli ja lasteaiana lubasime endale pühendada terve koolipäeva spordile. Kehalise kasvatuse õpetaja Ene Kangrumägi eestvedamisel õnnestus elamusi, eneseületamisi ja - avastusi täis päev. Ei saa jätta mainimata, et õpetaja Enes peituv ja silmatorkav positiivse energia pisik nakatas sel päeval meid kõiki. Keegi ei saanud võimalustki jääda kõrvale või kõrvale hiilida. Õpetajad olid spordialade kohtunikud, järelevaatajad, mõõtjad ja laste turgutajad. Lapsed võtsid osa kõigist aladest: 60 m jooks, pallivise noorem vanuserühm lasteaed ja algklassid, kuulitõuge vanem rühm põhikooli II-III aste, kaugushüpe ja 500 m jooks.
Päeva alguses oli rahulik kogunemine, mis ei tõotanud esialgu, et tuleb ütlemata tore tundidevaba päev, mille raames õppisime siiski nii mõndagi: kannatlikkus (oota oma järjekorda); eesmärgi püstitamine ja selle saavutamine (enda tulemuste parandamine); eneses tahtejõu leidmine ja eneseületamine, pingutus (ma saan hakkama); sõbralikkus ja hoolivus (kaaslaste toetamine, turgutamine, lohutamine, kaaslaste tunnetega arvestamine ning enda tunnetega hakkama saamine); ainealased üldpädevused: keskkonnasõbralik käitumine looduses; matemaatika spordis; enda keha võimete ja piiride tunnetamine inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses ja bioloogias; spordialade vahel orienteerumine geograafias; sporditulemuste võrdlemine ajaloos; viisakas ja korrektne keelekasutus; füüsikaseadused - külgetõmbejõud, kiirus, inerts jpm.
Soojendus ja sirutus. Tähelepanu! Valmis olla! Start! Siit alates oli meie kooli õueala siginat-saginat, rõõmu- ja kaasaelamise ning turgutamise hõiskeid, lohutavaid sõnu ja suunavaid õpetusi täis.
Comic Panel 1
PrevNext