Book Creator

Činkvine 3.b

by Inga Knežić

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
ČINKVINA
Loading...
Činkvina je talijanska narodna pjesma koja ima pet stihova koji se pišu po točno određenim pravilima.

Pravila su sljedeća:
* Prvi stih – jedna riječ (tema) - imenica
* Drugi stih – dvije riječi -pridjevi koji opisuju temu
* Treći stih – tri riječi – glagoli ili glagolske imenice
* Četvrti stih – Misao od četiri (ili više) riječi - izražava osjećaj prema temi.
* Peti stih – jedna riječ - bit teme
Loading...
SVJETSKI DAN POEZIJE
Loading...


Ovaj tjedan obilježili smo mnogo važnih datuma. Na Dan poezije su učenici produženog boravka naučili što je činkvina te se okušali u pisanju. Pisanje je bilo zabavnije u šarenim čarapicama jer se taj dan obilježava i Svjetski dan Down sindroma.

Činkvine su pisali o proljeću i šumama povodom prvog dana proljeća i Svjetskog dana zaštite šuma. Prigodne pjesme složili smo u plakat te ukrasili učionicu.