Book Creator

INA projekt Dragocjena plastika

by Ivana Uremović Gašić

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
Obilježili smo kante i poticali razdvajanje otpada na korisni i nekorisni
Loading...
Loading...
Loading...
Na vrata učionica postavljene su upute za razdvajanje otpada
Loading...
Na vrata učionice postavljene su upute za razdvajanje otpada