Book Creator

Svjetski dan voda _Terenska nastava

by Šeherzada Šaini Talić

Cover

Loading...
e Twinning projekt Živimo održivo
Loading...

Fizikalno- kemijska analiza vode rijeke Kupe i riječce Petrinjčice
Loading...
Loading...
Srednja škola Petrinja,
Izborna Ekologija, 2.a i 2.b
Loading...
Loading...
TERENSKA NASTAVA
Važnost rijeka našeg vodnog bogatstva
Samo oko tri posto vode na našoj planeti čine slatke vode čije značenje za život je daleko značajnije od sveprisutnih slanih voda. Od toga se samo oko 1,2 posto može koristiti kao voda za piće...
Međunarodni dan rijeka obilježava se 14. ožujka svake godine. To je dan posvećen spašavanju, slavljenu i podizanju svijesti o važnosti rijeka.
Hrvatska je blagoslovljena velikim prirodnim bogatstvima, među kojima je i bogatstvo rijeka koje nam osiguravaju pitku vodu.
Uzorkovanje vode - Teo Drinčić (2.a) i Dominik Radenić (2.b)
Prvi važan korak pri analizi vode jest uzimanje uzoraka.
Uzorak vode za kemijsku analizu puni se u čiste PVC boce od 1000 mL namijenjene za uzorkovanje, Boce se obavezno isperu 2-3 puta vodom koju ćemo uzorkovati
Temperatura vode
Enna Strižak
Temperatura vode predstavlja jednu od bitnih fizikalnih karakteristika površinskih voda. Direktno utječe na sve fizikalno - kemijske i biološke procese u riječnom sustavu. Povećavanjem temperature molekule imaju sve veću energiju te se u prosjeku sve brže gibaju i sve više udaljavaju jedna od druge. Hladnija voda, koja je manje gustoće diže se na površinu i smrzava, dok led ostaje na površini kao kora, a toplija voda na dnu omogućuju život u njoj.
Prozirnost vode
Lana Sladić (2a) , Teo Drinčić (2a)
Prozirnost vode je svojstvo fluida koje opisuje prisutnost suspendiranih tvari u otopini. Mjerenja prozirnosti iznimno su važna u nadzoru kakvoće pitke vode, otpadnih voda i industrijskih voda. Prozirnost vode mjeri se Secchijevim diskom, turbidimetrom i nefelometrom. Prozirnost se mijenja ako u vodi ima onečišćenja od komunalnog otpada, kiše. Prozirnost je bitan pokazatelj trenutnog stanja vode i biološke važnosti vode. Neke vode imaju planktona pa nisu bistre.
PrevNext