Book Creator

Дигитални деца - 2019/2020 учебна година

by Milena Filipova

Pages 2 and 3 of 117

СУ "Цветан Радославов"
гр. Свищов

Клуб "Дигитални деца"
Ръководител: Милена Филипова
2019/2020 г.
гр. Свищов
Loading...
Loading...
Запознаване с правилата за безопасно общуване в Интернет
Loading...
Loading...
Loading...
Запознаване с правилата за безопасно общуване в Интернет
Loading...
11 февруари - Международен ден за безопасен Интернет
"Заедно за по-добър Интернет" - публична изява на трите клуба по НП „Образование за утрешния ден"
11 февруари - Международен ден за безопасен Интернет
"Заедно за по-добър Интернет" - публична изява на трите клуба по НП „Образование за утрешния ден"
Работа с AutoDraw
Работа с AutoDraw
Работа с AutoDraw
PrevNext