Book Creator

Патронен празник 2022

by Даниела Шапкароска

Cover

Loading...
Основно училиште
Loading...
Loading...
Св. Наум Охридски
Loading...
Loading...
2021 - 2022
Comic Panel 1
Содржина
Обраќање на директорот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изведба на оркестар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ликовни творби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изведба на учениците . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Други активности на учениците . . . . . . . . . . . . . . .
03

05

07

16

18
Обраќање на директорот
Почитувани, ми претставува посебна чест што и во услови на светска пандемија ние продолживме да го празнуваме денот на чудотворецот Св. Наум Охридски.

Следејќи го неговиот пат продолжуваме да обезбедуваме подобра иднина за нашите ученици, за нашите деца, да обезбедуваме квалитетно и модерно образование со сигурни и здрави услови за работа.

И по не знам кој пат ќе кажам дека сум посебно горд на делата кои сведочат за добрата работа во креирање на едно модерно образование.

Во изминативе две години се боревме против пандемија - Ковид 19, но и покрај тоа успеавме. Успеавме во централното основно училиште целосно да ја промениме надворешната дограма и да поставиме нова ПВЦ дограма со термопан стакло.

Comic Panel 1
СЛИКА: Целосна реконструкција на покривот во централниот училишен објект.
Конечно го променивме целиот кров, кој беше од азбестни табли, и да поставиме нов по сите стандарди.

Набавивме 20 нови компјутери, интерактивни табли, проектори, телевизори, таблети и ногу други нагледни средства, со што во голема мера ги модернизиравме и централното, но и подрачите училишта.

Сето ова беше реализирано во соработка со локалната власт, Владата на Република Северна Македонија и Министерството за образование, наука и култура.

Верувајќи во нашиот патрон Свети Наум Охридски, ќе продолжиме да градиме еден модерен пат по кој ќе чекорат идните генерации.

Вечна да е славата и името на нашиот Свети Наум Охридски.


Директор:
Зоран Целески
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
СЛИКА: Нови енергетски ефикасни ПВЦ прозори во сите училишни простории и кабинети.
Песна: Море сокол пие

Изведба: Христина Илоска - флејта
Ѓоко Чеменкоски - синтисајзер
Бојан Палоски - кларинет
Харитина Влавческа - виолина

Наставник: Илија Стојаноски
PrevNext