Book Creator

Kako živi Antuntun

by LIDIJA ŽUGČIĆ

Cover

Loading...
KAKO ŽIVI
ANTUNTUN
Loading...
2. c
OŠ Kajzerica
U desetom selu
živi Antuntun.
U njega je malko
neobičan um.
On posao svaki
na svoj način radi:
jaja za leženje
on u vrtu sadi.
Tin Kosanović
Kad se jako smrači,
on mrak grabi loncem
Razlupano jaje
on zašiva koncem.
Tonka Vilovčević
Patrik Ćosić
Da l' je jelo slano,
on to uhom sluša.
A ribu da pjeva
naučiti kuša.
Jakov Lovrić
Leonid Brica
Na livadu tjera
bicikl da pase.
Da mu miše lovi,
on zatvori prase.
David Željeznjak
Karla Kovačec
PrevNext