Book Creator

Mons. Antun Hek

by Gordana Radić Labinjan

Pages 2 and 3 of 17

Mons. Antun Hek
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Monsinjor Antun Hek, svećenik i profesor rođen je u Hekima kraj Pazina 15. srpnja 1944.
Loading...
Loading...
Gimnazijsko je školovanje završio u Biskupskom sjemeništu u Pazinu,
zatim dvije godine studija bogoslovije u Zadru, a treću na Visokoj teološkoj školi u Rijeci, gdje je i diplomirao. Zaređen je 1968. 
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je studij hrvatskog jezika i književnosti te latinskog jezika.
Loading...
Loading...

Prvo svećeničko mjesto bilo mu je u Rovinjskom Selu (1971). Kratko je vrijeme 1973. bio biskupskim kancelarom u Poreču, zatim profesorom i podravnateljem Biskupskog sjemeništa u Pazinu, a uz to i upraviteljem župe Pazinski Novaki. 
U razdoblju 1969. – 1972. organizirao je katolički pokret mladih u Istri. Prepoznao je i važnost širenja pisane riječi, pa je po povratku iz Zagreba pokrenuo sa suradnicima bogatu izdavačku djelatnost. Najvažnija izdanja su godišnji kalendar Istarska Danica i list istarskih župa Ladonja. Bio je predsjednikom Istarskoga književnog društva »Juraj Dobrila«, te je kao njegov glavni i odgovorni urednik objavio mnogobrojne izvorne tekstove i pretiske povijesnih djela. 
Imenovan je 1992. ravnateljem Biskupskoga Caritasa, a 1994. biskupskim konzultorom i kapelanom Njegove Svetosti pape Ivana Pavla II.
Jedan je od glavnih pokretača osnutka Pazinskoga kolegija - klasične gimnazije, čiji je i prvi ravnatelj (od 1993.) te koordinator opsežnih radova na preuređenju stare sjemenišne zgrade, u koju je Kolegij smješten. Bio je predsjednik Saveza hrvatskih katoličkih škola, član Prosvjetnoga vijeća Ministarstva prosvjete. Obnašao je i mnoge druge dužnosti u obrazovanju i izdavaštvu. 

Dana 15. rujna 1993. godine započela je prva školska godina, a 25. rujna upriličeno je svečano službeno otvaranje.

Monsinjor Hek poginuo je u prometnoj nesreći u Tarskoj vali 24. veljače 2002.
„Mi smo zainteresirani da ova škola bude ne samo kvalitetna, nego da bude i prihvaćena, da bude nešto lijepo, dobro i korisno, da učenicima, dok su tu, ne bude samo neka vrijednost za budućnost, nego i nešto što je i sada prihvatljivo i u redu.” A.Hek, 1997.
Profesorski kodeks monsinjora Heka
1. Voljeti učenike, jer oni za nekoga predstavljaju «moje dijete», jer su naši učenici, jer smo mi radi njih u školi.

2. Poštivati učenike, njihovu čast i dostojanstvo i postupati prema njima pravedno.

3. Ne dokazivati učenicima da ne znaju, nego naučiti ih da bi znali. Koliko će naučiti ne ovisi samo o njihovu učenju, nego i o profesoru.

4. Popratnim informacijama uz rub propisanoga gradiva motivirati učenike i izazvati znatiželju da samoinicijativno uče i istražuju te koriste i razvijaju svoje sposobnosti.

5. Biti učenicima na usluzi u njihovoj znanstvenoj i životnoj znatiželji.
PrevNext