Book Creator

Święci

by Jakub

Pages 2 and 3 of 6

Znani Święci
Loading...
Urodził się 18 Maja 1920
Loading...
Zmarł 2 Kwietnia 2005r.
Loading...
Żył 84 lata
Loading...
Loading...
Kaplica Św Jakuba
Loading...
Kościół Św Jakuba
Informacje na temat Św. Jakuba Apostoła
Urodził się w Betsaidzie w ur. się 44 n.e.
Miał brata który się nazywa Jan Ewangelista.
Figura upamiętniająca św. Jakuba

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext