Book Creator

Zima je

by Kata Lamesic

Cover

Loading...
Filozofija, 4. SŠ - glazbeni razred
priredila:
nastavnica dr. sc. Kata Lamešić
Loading...
Loading...
zima je ...
Loading...
"Čovjek je svoj vlastiti projekt"?
Loading...
J.-P. Sartre
Zima je,
tek sam krenula,
a preda mnom je dugi put ...
Zima je ...
1. Naslovnica
2. Uvodne napomene (video) ... sadržaj
3. J.-P. Sartre ... čovjek svoj vlastiti projekt? (slika)
4. J.-P. Sartre ... u zimskim radostima ... Božić (hiperlink - video)
5. Egzistencija _ J.-P. Sartre (pdf) i Snjegović (video)
6. Vrednovanje - izlazna kartica (GForms)
Što je J.-P. Sartre mislio kad je rekao

da je čovjek svoj vlastiti projekt?
Može li on sebe izgraditi tek tako
kao kad se pravi snješko
pa mu dodaš baš sve što treba,
dio po dio?Thought Bubble
J.-P. Sartre je imao djela čudnih naziva:
Bitak i Ništa, Mučnina ...
Pitam se, je li on uživao u zimskim radostima
u božićno vrijeme ili
slušao pjesmu poput Božić?
Ako sam dobro shvatila J.-P. Sartrea,
s čovjekom je kao sa Snjegovićem -
teška egzistencijalna kriza i zima,
stalno se mora čuvati,
sad mučnina,
sad toplo sad hladno,
sad bitak, sad ništa!
i na kraju ...
čovjek se mora neprestano propitivati,
gdje sam,
kako sam,
sviđa li mi se ovo ili ono,
je li vruće, toplo ili hladno!?
PrevNext