Book Creator

V3 Handicapsystem 2021

by Ole Haag

Cover

Loading...
Dit nye Handicapsystem
Loading...
Loading...
Spil, Aflevér, Golfbox beregner, Spil, ....
Så enkelt er det!

I takt med at dine evner og dermed spillestyrke ændres, skal dit handicap selvfølgelig også ændre sig. Der findes ikke længere handicapgrupper, og det nye system udregner dit handicap som et gennemsnit af de 8 bedste af de 20 seneste runder

Du bør derfor aflevere flest mulige scorekort, så beregningerne kan give et retvisende handicap, der gør, at du med god samvittighed kan konkurrere på et fair og lige grundlag mod alle andre spillere - altid! 

Egentlig er det meget nemt: Aflevér altid dine scorekort, så beregner Golfbox dit handicap, når scorekortet er indtastet. Og så er du klar til næste runde.

På de følgende sider, får du lidt flere detaljer...
Et handicapresultat - det du har spillet til på runden
Tidligere blev dit handicap kun justeret i forhold til din seneste runde - om du spillede bedre eller dårligere end dit spillehandicap på netop den runde.

Fremover omregnes din runde til et Handicapresultat, der fortæller ”hvad du har spillet til på runden” i forhold til dit handicap. Handicapresultatet bruges til den løbende beregning af dit Handicap (gennemsnittet af dine 8 bedste af de 20 seneste handicapresultater).

Ved handicapberegningen justeres din score på ethvert hul til maksimalt at være Din Dobbelt Bogey (DDB) (eller en streg). Det kalder vi Handicapscoren, og den kan beregnes både ud fra point og slag.

Herunder ser du formlen for et Handicapresultat "i klart sprog" (PCC justering er evt. justering for gode eller dårlige spilleforhold - i dette eksempel sat til 0 (nul). Mere om det på næste side.
PCC: Playing Conditions Calculation
Handicapscore og Handicapresultat - et eksempel
På næste side ser vi på et scorekort med udgangspunkt i Stableford point. Golfbox kan udregne det samme Handicapresultat, hvis scoren indleveres som slag.
Course Rating på banen: 71,9 og Slope Rating: 126
1: Du spiller eksempelvis en Par 72 bane, har handicap 14,8, får 16 tildelte slag, scorer 34 point. Det er er din score for turneringen. På næste side beregnes Handicapscore og det Handicapresultat, som bruges til handicapformål.

Scoren på et hul ses i forhold til Din Par (Par+tildelte slag). Hvis du i Stableford bruger 2 slag over Din Par (Hul 9 og 17), får du 0 point (en streg). Det svarer til Din Dobbelt Bogey, som er 2 slag over Din Par (Par+tildelte slag).

I beregningen af Handicapscoren indgår også dine totale point i forhold til 36 point.
Handicapscore og Handicapresultat - et eksempel
1: Du indtaster og Golfbox beregner en Handicapscore og Handicapresultat.

Din Handicapscore beregnes:
Par+tildelte slag-(point-36)
Med tal: 72+16+2=90

Dit Handicapresultat:
(Handicapscore-Course Rating) x (113/Slope Rating)
Med tal: (90-71,9) x (113/126)=16,2
Dit Handicapresultat indgår i dit scorearkiv, hvorefter dit Handicap beregnes - som gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater.
Dit Handicap – gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste runder
Grafen på næste side viser dine runder og de seneste handicapresultater i dit scorearkiv. Den røde linje viser gennemsnittet af de bedste - dit aktuelle og retvisende handicap. Dit handicap er derfor altid gennemsnittet af de 8 bedste – så simpelt er det. 

1: På grafen her har en spiller et handicap på 14,8 baseret på de 8 bedste runder – se beregning på Figur 2 

2: En ny runde med et handicapresultat på 16,2 afleveres til systemet, og nr. 21 falder ud. Der skal nu findes de nye 8 bedste. Når den nye runde er én af de 8 bedste, som i eksemplet her, erstattes den tidligere ”dårligste af de bedste 8” med den nye. 

Det er den på 17,2, som er markeret i grafen med skravering. 

3: Det nye handicap er nu 14,6 – se beregning på Figur 2 (altså lavere, selvom du spillede "dårligere" end dit handicap)

Det viser, at vi fremover ikke kun skal aflevere runder, der er bedre end vores handicap - men ALLE runder. Over eller under Dit Handicap. For det kan altså være, ”at det bliver en af vores bedste 8”.
PrevNext