Book Creator

Технологія механізованих робіт

by Володимир Новак

Pages 2 and 3 of 425

Новак В.А.
Електронний навчальний підручник для учнів Баранівського професійного ліцею (професія: Тракторист-машиніст с/г виробництва кат. "А1")
ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 
Баранівка 2021
Loading...
Електронний навчальний підручник призначений для дистанційного навчання та самостійної підготовки здобувачів освіти до екзамену з предмета "Технологія механізованих робіт". Навчальний матеріал складається з тексту, малюнків, таблиць, посилань на інші веб-ресурси, відеофільмів, тестів, побудованих на гугл-формах для повторення пройденого матеріалу та ігрових вправ. Результати тестів учнів фіксуються і вчитель та учень має змогу їх переглянути. Зміст поданого матеріалу відповідає навчальній програмі предмета.
Не рекомендується переглядати через мобільні пристрої через неправильне відображення розмітки сторінок.
Loading...
1. Механізація внесення добрив
1.1. Призначення добрив у сільському господарстві
1.2. Види добрив та їх класифікація
1.3. Технологічні схеми внесення добрив
1.4. Комплекс машин для навантаження і внесення добрив
1.5. Підготовка агрегатів до роботи
1.6. Підготовка поля та організація роботи агрегатів
1.7. Контроль і оцінка якості роботи
Loading...
2. Технологія механізації основного обробітку грунту
2.1. Призначення основного обробітку грунту
2.2. Способи основного обробітку грунту
2.3. Технологія і комплекс машин для лущення і дискування
2.4. Технологія і комплекс машин для оранки
Loading...
Зміст
Loading...
1. Механізація внесення добрив
1.1. Призначення добрив у сільському господарстві
1.2. Види добрив та їх класифікація
1.3. Технологічні схеми внесення добрив
1.4. Комплекс машин для навантаження і внесення добрив
1.5. Підготовка агрегатів до роботи
1.6. Підготовка поля та організація роботи агрегатів
1.7. Контроль і оцінка якості роботи
Loading...
2. Технологія механізації основного обробітку грунту
2.1. Призначення основного обробітку грунту
2.2. Способи основного обробітку грунту
2.3. Технологія і комплекс машин для лущення і дискування
2.4. Технологія і комплекс машин для оранки
2.5. Вибір технологій і режимів роботи орних агрегатів
3. Технологія і комплекс машин для передпосівного обробітку грунту
3.1. Призначення передпосівного обробітку грунту
3.2. Комбіновані машини
5.2. Технологія механізованих робіт при сівбі кукурудзи та соняшнику
5.3. Технологія догляду за рослинами
5.4. Технологія хімічного захисту рослин кукурудзи, соняшнику
5.5. Технологія збирання кукурудзи, соняшнику
4. Технологія механізованих робіт з виробництва зернових та зернобобових
4.1. Особливості підготовки грунту при виробництві зернових та зернобобових
4.2. Технологія механізованих робіт при сівбі зернових та зернобобових
4.3. Технологія механізованих робіт по догляду за посівами зернових
4.4. Технологія механізованих робіт при збиранні зернових та зернобобових
5.6. Особливості механізованого збирання кукурудзи на силос та зелений корм
6. Технологія та механізація виробництва цукрових буряків
6.1. Характеристика існуючих технологій виробництва цукрових буряків
6.2. Особливості передпосівного обробітку грунту під посів цукрових буряків
6.3. Техноогія механізованих робіт при посіві цукрового буряку
6.4. Технологія механізованого догляду за посівами цукрових буряків
6.5. Технологія та механізація збирання цукрових буряків
5.2. Технологія механізованих робіт при сівбі кукурудзи та соняшнику
5.3. Технологія догляду за рослинами
5.4. Технологія хімічного захисту рослин кукурудзи, соняшнику
5.5. Технологія збирання кукурудзи, соняшнику
5.6. Особливості механізованого збирання кукурудзи на силос та зелений корм
6. Технологія та механізація виробництва цукрових буряків
6.1. Характеристика існуючих технологій виробництва цукрових буряків
6.2. Особливості передпосівного обробітку грунту під посів цукрових буряків
6.3. Техноогія механізованих робіт при посіві цукрового буряку
6.4. Технологія механізованого догляду за посівами цукрових буряків
6.5. Технологія та механізація збирання цукрових буряків
7. Технологія механізованих робіт при вирощуванні картоплі
7.1. Характеристика існуючих технологій вирощуванні картоплі
7.2. Вимоги до системи машин при вирощуванні картоплі
7.3. Технологія механізованих робіт при садінні картоплі
7.4. Технологія механізованого догляду за картоплею
7.5. Механізовані роботи при захисті рослин від шкідників та хвороб
7.6. Технологія механізованих робіт при збиранні картоплі
9. Технологія механізованих робіт в овочівництві
9.1. Підготовка грунту під овочеві культури
9.2. Внесення добрив
9.3. Механізація сівби та садіння
9.4. Механізація догляду
9.5. Механізація збирання овочевих культур, які неодночасно достигають
8. Технологія механізованих робіт з вирощування круп’яних культур
8.1. Технології вирощування гречки, проса
8.2. Система обробітку грунту
8.3. Внесення добрив
8.4. Посів круп’яних культур
8.5. Догляд за посівами
8.6. Збирання врожаю круп’яних культур
10. Технологія механізованих робіт виробництва кормів
10.1. Механізація збирання трав
11. Механізація меліоративних робіт
11.1. Основні роботи з меліорації земель
11.2. Механізація робіт по зрошенню і обводненню земель
11.3. Механізація осушення земель і їх освоєння
11.4. Механізація освоєння нових земель
12. Список використаної літератури
9. Технологія механізованих робіт в овочівництві
9.1. Підготовка грунту під овочеві культури
9.2. Внесення добрив
9.3. Механізація сівби та садіння
9.4. Механізація догляду
9.5. Механізація збирання овочевих культур, які неодночасно достигають
10. Технологія механізованих робіт виробництва кормів
10.1. Механізація збирання трав
11. Механізація меліоративних робіт
11.1. Основні роботи з меліорації земель
11.2. Механізація робіт по зрошенню і обводненню земель
11.3. Механізація осушення земель і їх освоєння
11.4. Механізація освоєння нових земель
12. Список використаної літератури
1. Механізація внесення добрив
1.1. Призначення добрив у сільському господарстві
Система удобрення в господарстві – це комплекс агротех-нічних і організаційних заходів, пов’язаних із застосуванням добрив для підвищення родючості грунтів та врожайності с.-г. культур.
Складові частини системи удобрення: накопичення, придбання, зберігання і облік добрив; раціональний розподіл добрив за місцем використання; внесення добрив на підставі ґрунтової та рослинної діагностики; підготовка і внесення добрив в певні агротехнічні строки; вибір вдосконаленого комплексу машин; продуктивно і ефективно використовувати добрива в залежності від стану родючості грунтів та рослин; залежно від фізіологічних умов розвитку рослин (органогенезу) вносити добрива в певних пропорціях; для збереження навколишнього середовища необхідно вносити добрива в оптимальних дозах, щоб добрива “випадали в осад”.
При виробництві сільськогосподарських культур велике значення має наявність поживних речовин у грунті.
Так, при виробництві озимої пшениці (врожайність 60–70 ц/га) необхідно вносити 20–25 т/га органічних добрив та при сівбі і вегетації вносять % від обчислюваної норми: при сівбі – 15–20 кг/га азотних і фосфорних добрив; у фазі кущення (30%) – 30–60 кг/га азотних добрив; у фазі трубкування (50%) на норми – 60–90 кг/га азотних добрив; у фазі колосіння та наливання зерна (20%) – 30 кг/га азотно-калійних добрив.
Система удобрення цукрових буряків передбачає внесення добрив у три періоди (строки): перший – основне внесення (перед оранкою) органічних добрив в обсязі 40–50 т/га; другий (під час сівби) – рядкове внесення в обсязі N10Р15…20К10; третій – в період вегетації рослин в обсязі N50Р30К30.
Правильне використання добрив (у певних науковообгрунтованих нормах на підставі ґрунтової і рослинної діагностики і в певні строки) забезпечує прогнозований врожай сільськогосподарських культур.
PrevNext