Book Creator

Lapbook igiena corporală

by Valentina Eremia

Cover

Loading...
LAPBOOK
Loading...
Igiena corporală
Loading...
A elaborat: Eremia Valentina
s. Bușila, r. Ungheni
Vizionarea filmulețului ,,Maricica Murdărica''
Metoda de problematizare
Pălăriile gânditoare
Este o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii, bazată pe interpretarea de roluri prin care copiii îşi exprimă liber ideile, dar în acord cu semnificaţia culorii pălăriuţelor care definesc rolul. 
Semnificaţia culorilor:
• Pălăria albă – deţine informaţii despre subiectul pus în discuţie, face conexiuni, rămîne neutră indiferent de influenţele colegilor, oferă informaţie brută (aşa cum a primit-o) – informează.
• Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele faţă de personaje, nu se justifică – spune ce simte.
• Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, greşeli la soluţiile propuse, exprimă doar judecăţi negative – identifică greşelile.
• Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gîndirii pozitive şi constructive, explorează optimist posibilităţile, creează finalul – efortul aduce beneficii.
• Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, caută alternative (Ce trebuie facut?) – generează idei noi.
• Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă de moderarea discuţiilor, de tragerea concluziilor – clarifică/alege soluţia corectă.
          Desfăşurare:
1.Se formează un grup de 6 copii.
2. Se împart pălăriuţele gînditoare.
3. Educatorul/educatoarea prezintă situaţia, care este formulată cît mai concis, pentru a fi înţeleasă de copii.
4. Copiii discută situaţia/cazul, ţinînd cont de culoarea pălăriei care le defineşte rolul.
5. Mod de organizare:
6. - Varianta I. Se aleg/numesc 6 copii care vor purta cîte o pălărie gînditoare.
7.- Varianta II. Se formează 6 grupuri, fiecare purtînd o pălărioară. Membrii grupului vor găsi soluţii, răspunsuri, se vor consulta şi vor interpreta acelaşi rol, fie concomitent, completîndu-se reciproc, fie prin a fi reprezentaţi de lider.
PrevNext