Book Creator

Himnusz és óda

by Forizs Enikő

Cover

Loading...

HIMNUSZ és ÓDA
Loading...
1. Beszélgessünk!
- Számodra melyek a legfontosabb értékek?
- Mi lenne az a három legfontosabb dolog az életedben, melyről dicsőítő verset írnál?
2. A következőkben megkezdett mondatokat találsz, a befejezést neked kell megfogalmaznod!
·        A szabadság számomra azt jelenti …
·        A remény számomra …
·        Szeretetben élni azért jó, mert …
·        Isten számomra …
·        A “haza” szó értelme szerintem …
·        A szerelem olyan érzés, amely…
·        A templom olyan hely, ahol….
·        Az iskola véleményem szerint …
·        A béke érték, mert …
·        A tavasz jelképezheti a(z) …
·        A természet gyógyír lehet a(z) …
·        Az ember sokat tehet társaiért, ha …
Kattints és oldd meg online! 
Thought Bubble
Olvasd el figyelmesen a megadott versrészleteket! Mindegyikből hiányzik egy lényeges kulcsszó. A megadott szavakból válaszd ki a megfelelőt, és helyettesítsd be!
Ellipse;
NAP
ISKOLA
Ellipse;
Milyen közös vonást/vonásokat fedeztél fel a versrészletekben?
Melyik versrészlet üzenetét tartod a legfontosabbnak, és miért? Indokold választásod 2-3 érvvel!
Beszéljétek meg, vessétek össze a válaszaitokat!
Ellipse;
SZERELEM
Ellipse;
SZABADSÁG
Ellipse;
EMBER
SZERETET
Ellipse;
Ellipse;
REMÉNY
Ellipse;
BÉKE
TERMÉSZET
Ellipse;
Ellipse;
HAZA
TEMPLOM
Ellipse;
Ellipse;
ISTEN
Ellipse;
TAVASZ
Nyolcadik osztályban két dicsőítő hangú műfajról tanultatok: a himnuszról és az ódáról.
Thought Bubble
Thought Bubble
Vallásos jellegű lírai műfaj, mely Istent vagy isteni hatalmakat dicsőít, és hozzájuk fohászkodik segítségért a lírai én. ABA szerkezeti felépítés jellemző rá (megszólítás, kérés + érvelő rész + visszatérés a kéréshez).
A himnusz a középkort követő korokban már nemcsak vallásos témájú lehetett, szerkezeti sajátosságai is fellazultak.
Valamilyen fenséges témáról (pl. haza, szabadság, szerelem stb.) szóló lírai műfaj, ünnepélyes, dicsőítő hangú vers. A himnuszhoz hasonlóan az ódának is van megszólítottja, és a szerkezeti felépítése is ABA-formára épül.
Közös vonás: megszólított, dicsőítés, emelkedett hangvétel, szerkezeti felépítés
3. Figyeljétek meg a következő verssorokat! Ki/mi a megszólított? Milyen eszközöket alkalmaz a lírai én a dicsőítésre?
Ellipse;
"Szép szabadság! óh, sehol sincs
E világon oly becses kincs,
Mely tenálad nagyobb volna"
Ellipse;
"Főldiekkel játszó
Égi tűnemény,
Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!"
"Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva"
Ellipse;
"….áll az én hazám már,
védőbben minden magasságnál."
Ellipse;
Ellipse;
"Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim"
Ellipse;
"...zengő szavakkal s egyre lelkesebben
szóltam hozzád könnyüléptü béke!"
4. Olvasd el, hallgasd meg a verset és nézd meg a képeket!
Radnóti Miklós: Himnusz a békéről

Te tünde fény! futó reménység vagy te,
forgó századoknak ritka éke:
zengő szavakkal s egyre lelkesebben
szóltam hozzád könnyüléptü béke!
Szólnék most ujra, merre vagy? hová
tüntél e télből, mely rólad papol
s acélt fen szívek ellen, - ellened!
A szőllőszemben alszik így a bor
ahogy te most mibennünk rejtezel.
Pattanj ki hát! egy régesrégi kép
kisért a dalló száju boldogokról;
de jaj, tudunk-e énekelni még?
Ó, jöjj el már te szellős március!
most még kemény fagyokkal jő a reggel,
didergő erdők anyja téli nap:
leheld be zúzos fáidat meleggel,
s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk
e háboruk perzselte télben itt,
ahol az ellenállni gyönge lélek
tanulja már az öklök érveit.
Nyarakra gondolunk s hogy erdeink
majd lombosodnak s bennük járni jó,
és kertjeinknek sűrü illatában
fáján akad a hullni kész dió!
s arany napoknak alján pattanó
labdák körül gomolygó gombolyag,
gyereksereg visong; a réteken
zászlós sörényü, csillogó lovak
száguldanak a hulló nap felé!
s fejünk felett surrog és csivog
a fecskefészkektől sötét eresz!
Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz.
Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!
PrevNext