Book Creator

ECONOMIA

by Anatoliy Alexander Danilevskiy Huaman

Cover

Loading...
eco

Loading...
By alex danilevskiy
Loading...
Tipus de empreses

Empresas Individuales o Unipersonales: Son aquelles en las que una sola persona es seva y responsable de la empresa. Exemple: pequeños negocis locals, consultors independents, etc.
Els tipus de empreses


Les empreses individuals són entitats comercials dirigides per una sola persona. Inclouen emprenedors individuals, que controlen tot el negoci i prenen les decisions clau, i treballadors autònoms que ofereixen serveis especialitzats sense empleats addicionals. Aquestes empreses tenen una responsabilitat personal pels deutes, requereixen menys tràmits inicials i ofereixen control total al propietari. Tot i oferir autonomia, poden comportar riscos financers i càrregues laborals importants. Són habituals en moltes indústries i, tot i ser petites inicialment, algunes poden créixer amb el temps. Requerixen una gestió eficient i habilitats diverses per prosperar.
Comic Panel 1
Les Societats de Responsabilitat Limitada (SRL) són entitats legals amb responsabilitat limitada pels propietaris. Destaquen per:
  1. Responsabilitat limitada: Els propietaris no responen personalment de les deutes de l'empresa més enllà de la seva aportació de capital.
  2. Multiples propietaris: Poden tenir diversos socis, compartint la gestió i responsabilitats financeres.
  3. Estructura organitzativa: Regides per estatuts socials i amb òrgans de govern com la junta general i l'administrador.
  4. Capital social: Requereixen un capital mínim per a la seva constitució, dividit en participacions.
  5. Flexibilitat: Permeten adaptar-se a les necessitats dels socis, facilitant la seva gestió i regulació.

IMAGE CAPTION Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Societats de Responsabilitat Limitada:
Societats anònimes:
Les societats anònimes (SA) són empreses amb accions, on els accionistes no responen més enllà de la seva inversió. Tenen estructura complexa amb òrgans com Junta, Consell i Assemblea. Són regulades, publiquen informació financera i poden cotitzar en borsa.

Segons el Propòsit:
  1. Empreses amb Finalitat de Lucre: El seu objectiu principal és obtenir guanys pels seus propietaris o accionistes. Exemple: la majoria d'empreses privades.


2.Empreses Sense Finalitat de Lucre: Cerquen objectius socials, culturals o educatius sense perseguir beneficis econòmics. Exemple: organitzacions benèfiques, fundacions, etc.

Segons la Propietat:
  1. Empreses Públiques: Són propietat del govern i solen prestar serveis essencials. Exemple: empreses de serveis públics, com companyies elèctriques o d'aigua.
Exemples:(ENDESA): En alguns països, empreses elèctriques com ENDESA poden ser de propietat pública o estar sota control estatal per garantir el subministrament d'energia elèctrica a nivell nacional.

També:Serveis d'Aigües de Barcelona (Agbar): Empresa que proporcionen serveis d'aigua potable i sanejament, com Agbar a Barcelona, poden estar en mans públiques o tenir una participació estatal per assegurar l'accés a l'aigua potable a la població.


Empreses Privades: Són de propietat privada i estan controlades per individus o accionistes privats. Exemple: la majoria d'empreses comercials.

Exemples:Google: És un exemple d'una gran empresa privada en el sector tecnològic. Google és propietat d'accionistes privats i està controlada per la seva matriz, Alphabet Inc., i el seu principal objectiu és generar beneficis a través dels seus serveis i productes en línia.

Zara: Pertany a Inditex, és una cadena de botigues de moda que representa una empresa privada en el sector minorista. L'empresa és de propietat privada i està controlada pel seu fundador, Amancio Ortega, i la seva família, centrant-se en la venda de roba i accessoris.


PrevNext