Book Creator

HTML

by Nadiya Vodenicharova

Pages 2 and 3 of 4

Да припомним...
Основни етапи в разработката на уеб сайт!
Loading...
Създаване на уеб сайт с езика HTML
Loading...
Loading...
- HTML (Hyper Text Markup Language) е стандартен език за създаване на уеб страници.
- Основните елементи на езика се наричат тагове - ключови думи, заградени в ъглови скоби. Заедно с атрибутите си, описващи допълнителна информация за съответния обект, таговете образуват HTML елементите.
Loading...
Структура на HTML документ
Loading...


Rounded Rectangle
Loading...
<html>

<head>
<title> име на страницата </title>
</head>

<body>

Тяло на документа

</body>

</html>
Loading...
Задача - създайте структура на HTML документ
Loading...
Loading...


Rounded Rectangle
Loading...
<html>

<head>
<title> My first web page </title>
</head>

<body>

Аз се казвам ……………. и съм ученик от 8 клас!

</body>

</html>
Задача
Подредете в правилен ред структура на HTML документа
Благодаря за вниманието!

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext