Book Creator

Профилирана гимназия "Константин Фотинов"

by Костадинка Христова

Pages 2 and 3 of 12

Loading...
Star;
Loading...
интензивно изучаване
Loading...
Loading...
Loading...
НАУКИ
Loading...
ПРИРОДНИ
Loading...
Star;
Loading...
немски език
Star;
Loading...
Loading...
Избор на още един или два профилиращи предмета след 10-ти клас
Loading...
Ако обичате биологията и химията, ако искате да следвате фармация, медицина, екология или биохимия...
Това е вашата паралелка.
Loading...
Природни
науки
Loading...
Интересно и задълбочено обучение
Loading...
Loading...
Балообразуване

2 пъти НВО по БЕЛ ; 2 пъти НВО по математика + оценките по БЕЛ и химия от Свидетелството за основно образование
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...