Book Creator

Профилирана гимназия "Константин Фотинов"

by Костадинка Христова

Cover

Loading...
Професионализъм Креативност Реализация на учениците
Loading...
Loading...
Профилирана гимназия
"Константин Фотинов"
Star;
интензивно изучаване
НАУКИ
ПРИРОДНИ
Star;
немски език
Star;
Избор на още един или два профилиращи предмета след 10-ти клас
Ако обичате биологията и химията, ако искате да следвате фармация, медицина, екология или биохимия...
Това е вашата паралелка.
Природни
науки
Интересно и задълбочено обучение
Балообразуване

2 пъти НВО по БЕЛ ; 2 пъти НВО по математика + оценките по БЕЛ и химия от Свидетелството за основно образование
Хуманитарни
интензивно изучаване
науки
английски език
Избор на още един или два профилиращи предмета след 10-ти клас
Интерактивни уроци по български език и литература и по история.
Балообразуване

2 пъти НВО по БЕЛ ; 2 пъти НВО по математика + оценките по БЕЛ и география от Свидетелството за основно образование
Вие се интересувате от вълнуващия свят на историята!
Вие имате усет за красотата на литературата!
Тогава елате в паралелката за хуманитарни науки!
интензивно изучаване
СОФТУЕРНИ
Х
А
Р
Д
У
Е
Р
Н
И
английски език
НАУКИ
Избор на още един или два профилиращи предмета след 10-ти клас
PrevNext