Book Creator

Technikum nr 1 w Wołowie

by Dominik

Cover

Loading...
Technikum
Comic Panel 1
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kosciuszki W Wołowie
Comic Panel 1
Oferta Edukacyjna 2023/2024
- technik ekonomista
- technik logistyk
- technik informatyk
- technik mechatronik
- technik pojazdów‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎samochodowych
Technik Ekonomista
Kwalifikacje:
Gdzie możesz się zatrudnić?
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
- Urzędy administracji
- Urzędy skarbowe
- Biura księgowych
- Banki
- Sekretariaty
- Biura maklerskie
- towarzystwa ubezpieczeniowe
- stowarzyszenia i fundacje
- firmy produkcyjne, handlowe, usługowe
Technik Logistyk
Kwalifikacje:
Gdzie możesz się zatrudnić?
- Dział logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo spedycyjnych, spedycyjnych
SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja Transportu
- jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów)
- miejscach typu: lotniska, porty morskie, duże stacje kolejowe
- działach logistycznych służb mundurowych - wojsko, policja, straż pożarna, żandameria
Technik Informatyk
Kwalifikacje:
Gdzie możesz się zatrudnić?
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- serwisach komputerowych
- działach informatycznych wielu firm
- firmach tworzących witryny i aplikacje internetowe
- firmach projektujących i administrujących sieciami komputerowymi
- sklepach komputerowych
- agencjach reklamowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik Mechatronik
Kwalifikacje:
Gdzie możesz się zatrudnić?
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych
- Zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym

- Zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu, eksploatacji i napraw; specjalisty do spraw handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku; diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku.
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
PrevNext