Book Creator

Педагог: професійна діяльність і особистість

by Ковальчук Анна

Cover

Loading...
Педагог: професійна діяльність і особистість
Loading...
Педогог: професійна діяльність і особистість
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Функції педагогічної діяльності
Доцільно-творча
Орієнтаційно- прогностична
Діагностична
Організа-
торська
Аналітико-оцінна
Комунікативно- стимуляційна
Особистість педагога
Comic Panel 1
Особистості учителя- це стрижньовий, системоутворюючий блок професійної компетентності педагога.
Comic Panel 2
Ролі сучасного вчителя
Ментор
Коуч
Thought Bubble
Thought Bubble
Едвайзер
Фасилітатор
Thought Bubble
Thought Bubble
Тьютор
Модератор
Thought Bubble
Thought Bubble
Педагогічна компетентність учителя
Професійні компетентності вчителя :
1) продуктивна
2) інформаційна
3) предметна
4) особистісні якості вчителя
5) комунікативна
6) моральна
7) автономізаційна
8) психологічна
9) соціальна
10) математична
11) полікультурна
Педагогічна компетентність учителя- це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічноїтдіяльності.
PrevNext