Book Creator

1C

by Gabriela Mărgineanu

Pages 2 and 3 of 10

Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul
Programul 1C:Contabilitate 8
Mărgineanu Gabriela
Grupa 43-c
Loading...
Cuprins
Loading...
Programul 1C Contabilitate

Compartimente

Accesarea programului pe serverul web

Interfaţa programului

Compartimente de bază

Bibliografie
Loading...
Programul 1C: Contabilitate 
Loading...
1C este destinat pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale, inclusiv întocmirea raportării obligatorii (reglementate) într-o organizație comercială, care aplică planul de conturi al evidenței contabile.
Evidența contabilă și fiscală se menține în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
Este flexibil și are diferite posibilități de utilizare fiind un instrument destul de simplu al contabilului care permite automatizarea completă a evidenței contabile începând cu introducerea primelor documente și finisând cu bilanțul contabil. 
Compartimente
-mijloace bănești pe conturile bancare de pe casă;
-mijloace fixe și active nemateriale;
-materiale și OMVSD;
-mărfuri, servicii și producerea produselor;
-operații valutare;
-decontări reciproce cu alte organizații, debitori, creditori, -persoane fizice;
-calculul salariului și evidența cadrelor;
-decontarea cu bugetul ș.a.
Accesarea programului 1C de pe serverul web
În timpul lucrului folosind programul de pe serverul web, utilizatorul nu are nevoie să instaleze programul pe calculatorul său, ci este destul de a deschide pagina web specificată în browser-ul său. Baza de informații este localizată pe server.
Lucrul pe serverul web este posibil din orice loc unde există acces la Internet.
Interfața de comandă a aplicației de pe serverul web arată similar cu interfața aplicației instalate pe calculator.
Interfața programului 1C:Contabilitate 8.3
Panoul de instrumente pe care se localizează comenzile de deschidere a formularelor:

● Acțiuni - deschiderea zonei de comenzi, navigare și acțiunilor din secțiunea curentă;
● Favorite – referințe către comenzi și date care au fost adăugate de utilizator la lista de favorite;
● Istoria – referințe către deschiderea formularelor anterioare, aranjate conform timpului de deschidere;
● Căutare - căutare contextuală conform obiectelor de program.
Meniul principal cu ajutorul căruia este posibil de a configura aspectul exterior al aplicației, de a lucra cu ferestre, de a efectua acțiuni cu fișiere, texte, tabele și, de asemenea, de a accesa notele informaționale.
Panoul de secțiuni denumirile de secțiuni din majoritatea secțiunilor corespund domeniilor de contabilitate și includ funcționalitatea de reflectare a operațiunilor economice în acest domeniu: achiziții, vânzări, banca și casieria, salariu și etc. În plus, există un număr de secțiuni cu o funcționalitate generală: Principal, Operațiuni, Directoare, Rapoarte, Administrare.
Sarcinile contabilului sunt create automat și ajută în timp util de a pregăti și de a prezenta formularele de raportare, de a plăti impozite și, de asemenea, de a efectua setările necesare. Este posibil de a obține informații suplimentare despre termenii și procedura de plată a impozitelor.
Monitorul conducătorului afișează cele mai importante informații pentru gestionarea întreprinderii, în special soldurile de numerar, statutul de decontare, dinamica vânzărilor. Direct din forma monitorului conducătorul are posibilitatea de a deschide Rapoarte pentru conducător, în care sunt detaliați indicatorii corespunzători.
Zona de lucru (comenzi, navigare și acțiuni)
În zona de lucru a programului, la utilizarea interfeței, se deschid forme de obiecte ale configurației: liste și elemente de directoare, documente, liste și registre de documente. În oricare dintre acestea există butoanele:
● trecerea la pagina principală;
● trecerea dintre formularele deschise;
● adăugarea formularului curent în favorite;
● butonul Mai multe, prin care este posibil de a obține acces la funcțiuni și butoane suplimentare, care nu sunt prezente în formular.
Componentele de bază a programului “1C:Contabilitate
Constante-De regulă, fiecare întreprindere are informaţie constantă sau convenţional - constantă, de exemplu: denumirea completă a firmei, adresa juridică, tipul de activitate, familia conducătorului şi a contabilului şef etc. O astfel de informaţie în programul "1C: Contabilitate" se păstrează sub formă de constante.
Nomenclatoare-pentru păstrarea datelor cu privire la obiectele omogene se utilizează nomenclatoarele. De exemplu: este comod de a păstra în nomenclatoarele aparte informaţii cu privire la colaboratorii, contraagenţi, nomenclatorului produselor şi mărfurilor etc. Fiecare nomenclator se caracterizează prin identificator. Adresarea faţă de oricare nomenclator utilizat în program se face prin intermediul identificatorului.
Operatii- putem vizualiza orice document din sistem dar putem crea şi elemente noi
Rapoartele se folosesc pentru primirea diferitor informaţii, care ar conţine atât totalurile cât şi informaţie detaliată, selectată după anumite criterii.
 Rapoartele se folosesc atât pentru analiza totalurilor contabile şi a rulajelor pe conturi (jurnalele - ordere; balanţa de verificare), cât şi pentru întocmirea dărilor de seamă contabile şi fiscale (declaraţii, darea de seamă privind contribuţiile la asigurarea socială).
PrevNext