Book Creator

"NAMUOSE DARBAI - VAIKŲ DŽIAUGSMAI"

by Laima Kargajeviene

Pages 2 and 3 of 26

Loading...
Loading...
DALYVIAI:
Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė",
lopšelis-darželis "Žuvėdra",
Regos ugdymo centras,
priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytiniai, tėvai

 Parodos organizatoriai:
Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė"
priešmokyklinio ugdymo mokytoja - Laima Kargajevienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Dalia Kasteckienė
2021 m. balandžio 26-30 d.
Loading...
Tikslas – skleisti gerąją patirtį, ugdant vaikų savarankiškumą ir atsakomybę, pareigą rūpintis savo erdvės tvarka ir švara.

Uždaviniai:
aktyvinti įstaigos ir socialinių partnerių mokytojų bendradarbiavimą;
skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su šeimos nariais;
ugdyti vaiko kantrybę, susikaupimą, įgūdžius atliekant ruošos ar kt. darbus;
skatinti kūrybiškumą, išradingumą, įgyvendinant kūrybines idėjas.
Loading...