Book Creator

"Žaidimų karalystėje"

by Laima Kargajeviene

Pages 2 and 3 of 34

Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė"
Projektas
"Žaidimų karalystėje"
Projektas vykdomas
2023 m. sausio - gegužės mėn.
Loading...
Projekto vadovas - priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Laima Kargajevienė

Projekto koordinatorius - pavaduotoja ugdymui
Dalia Kasteckienė
Loading...
Loading...
Projektą vykdė "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai, tėvai, grupės mokytoja Reda Jokubauskienė
Loading...
Game Summer GIF by BabyTV
Loading...
Loading...
 Projekto tikslas – skatinti vaikų
saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, pasitelkiant žaidybinius kūrybos
elementus įvairiose  ugdymo(si) aplinkose
ir erdvėse.
Projektas orientuotas į:
pagarbą vaikystei, vaiko kultūrai, vaiko "balsui", vaiko perspektyvai;
į aktyvų vaiko dalyvavimą ugdymo(-si) procese;
į labiau individualizuotą, vaiko poreikiams ir išgalėms pritaikytą ir integruotą ugdymą;
į ugdymo procesą, ne tik į rezultatą.
School Kids GIF by Alex The Astronaut
Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“
„Žvaigždučių grupės organizuojamo projekto „Žaidimų karalystėje"
grupės tėvų apklausa elektroninėje platformoje Apklausa.lt
 "Vaiko žaidimai namuose"
2023 m. sausio 30 d. – vasario 3 d.
Happy Mothers Day GIF by MassWIC
Anketinės apklausos tikslas - išsiaiškinti vaikų
žaidimus namuose.
Happy Fun GIF by PLAYMOBIL
PrevNext