Book Creator

SAUGAUS EISMO SAVAITĖ

by Laima Kargajeviene

Pages 2 and 3 of 20

SAUGAUS EISMO SAVAITĖ
Loading...
Loading...
Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė"
Loading...
Organizuojamas įstaigoje mokytojų, ugdytinių ir tėvų renginys
Loading...
2021 m. kovo 22-26 d.
Loading...
Iniciatyvinė grupė:
Dalia Kasteckienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laima Kargajevienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Loading...
Loading...
Tikslas - ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius
Loading...

 Uždaviniai:
1. Padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius (saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžius ugdyti įvairių veiklų metu);
2. Ugdyti nuostatą būti atsakingiems už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje (sudaryti sąlygas vaikui pačiam vertinti savo žinias ir gebėjimus)
 

Loading...
Vaikai kiekvieną dieną susiduria su eismu keliuose. Deja, eismo nelaimių, kuriuose nukenčia vaikai, nepavyksta išvengti. Eismo saugumo įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje neišvengiama būtinybė. Tačiau eismo įgūdžiai nesuformuojami per vieną dieną. Saugaus elgesio kelyje mokymas yra nenutrūkstama pedagoginio darbo gija, besitęsianti visą ankstyvąją vaikystę
Thought Bubble
Thought Bubble
Neužmirškime, kad nelaimingi atsitikimai įvyksta dėl: vaikų prigimtinio judrumo – jie aktyvūs smalsūs, tyrinėja aplinką;
pasaulyje daug netikėtumų;
sunku numatyti, kaip pasielgs vaikas bet kuriuo momentu;
vaikai nesuvokia skirtumų tarp to, kas linksma ir kas pavojinga
Savaitės veiklose vaikai prisiminė saugaus elgesio gatvėje ir keliuose taisykles, įgijo naujų žinių apie saugų eismą, galimus pavojus, traumas. Kiekvienas dalyvis stengėsi kuo kūrybiškiau pateikti šviesoforą, jo gamybai panaudoti kuo įvairesnes medžiagas ir priemones. Vaikai prisiminė, kaip saugiai pereiti šviesoforo reguliuojamą gatvę ir išvengti nelaimingų atsitikimų.
priešmokyklinės "Žvaigždučių" gr.
mokytojos
Laima Kargajevienė ir
Jolanta Jucienė
Thought Bubble
"Žiedelių" gr.
mokytoja Renata Jarovaitienė ir
neformaliojo švietimo pedagogė Rita Čichunovienė
Thought Bubble
Saugaus eismo savaitės metu vaikai mokėsi saugaus elgesio kelyje taisyklių. Stengėsi suprasti, kas yra kelių eismo taisyklės ir kodėl reikia jų laikytis, kokie pavojai tyko kelyje (gatvėje), kodėl kelią pereiti reikia kartu su suaugusiaisiais. Susipažino su šviesoforu, jo spalvomis, vėliau mokėsi atpažinti pagrindinius kelio ženklus, įvardino jų reikšmes. Žinių įtvirtinimui žaidė stalo žaidimą "Kelio ženklai" dėliojo dėlionę "Eismas gatvėje"
"Saulučių" gr.
mokytoja Rosita Vaičiūnienė
Thought Bubble
Apžiūrėdami vaizdinę priemonę, žiūrėdami mokomąjį filmą, klausydami pasakojimo, diskutuodami, atlikdami praktines užduotis, vaikai prisiminė, ką reiškia šviesoforo spalvos, pakartojo saugaus eismo taisykles. Kūrybinis darbas „Šviesoforas“
PrevNext