Book Creator

Textul multimodal

by Inga Grosu

Cover

Loading...
Comunicare
Raportor : Grosu Inga
Subiectul: " Aplicarea resurselor digitale la lecțiile de Limba și literatura română"


„Comunicarea în limba română este abilitatea de a exprima și de a interpreta concepte, gânduri , sentimente, fapte și opinii, atât în formă scrisă, cât și orală (ascultare, vorbire, citire și scriere), și de a interacționa lingvistic adecvat și creativ, în diverse contexte sociale și culturale: în educație și formare, la muncă, acasă și în timpul liber.” (Cadrul european comun de referință pentru limbi)
„INTERNETUL- autostrada informației comunicației”.
Gabriel Albu

„Internetul este și rămâne mijlocul, instrumentarul,
iar cartea este și rămâne temeiul.”Gabriel Albu

1.Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
În cadrul acestei competențe specifice am valorificat patrimoniul cultural prin produsul lapbook cu subiectul „Unicitatea neamului meu”, clasa a V-a, unde elevii după o serie de subiecte au depistat informații cu următoarele conținuturi:
- Podoaba IE;
- Tradiții și obiceiuri ale poporului meu;
- Simbolurile de pe covorul moldovenesc;
-Bucatele tradiționale;
Majoritatea informației a fost redactată în format electronic. Informația a fost selectată corect conform tuturor cerințelor.
Competența specifică 2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă.
PrevNext