Book Creator

Текст по слики ЛЕТО

by Meri Nolceva

Cover

Loading...
Обработка на текст по слики „ЛЕТО“
Loading...
Се појави сонцето.
Светнаа капките роса.
Една птица запеа.
Цвеќињата шаренеат.
Штурецот ја свири својата песна.
PrevNext