Book Creator

Текст по слики ЛЕТО

by Meri Nolceva

Pages 4 and 5 of 11

Обработка на текст по слики „ЛЕТО“
Се појави сонцето.
Светнаа капките роса.
Loading...
Една птица запеа.
Loading...
Loading...
Цвеќињата шаренеат.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Штурецот ја свири својата песна.
Детето јаде сладолед.
Одиме на плажа.
Децата играат во вода.
Прават замоци од песок.
PrevNext