Book Creator

Доктор и наставничка

by Meri Nolceva

Pages 2 and 3 of 10

ВИДОВИ ПРОФЕСИИ:
ДОКТОР И НАСТАВНИЧКА
Loading...
Loading...
Вид на професија:

ДОКТОР
Loading...
Докторот работи во болница.
Loading...
Loading...
Кога нешто не боли, одиме кај докторот.
Докторот ни дава лекарства за да бидеме повторно здрави.
Вид на професија:

НАСТАВНИЧКА
Наставничката работи во училиште.
За да научиме нови работи одиме на училиште кај наставничката.
PrevNext