Book Creator

HÓA 10_CTST

by Nguyen Thi Dien

Cover

Loading...
HÓA 10_CTST
Loading...
HÓA HỌC 10 _ CTST
CHƯƠNG 0: NHẬP MÔN HÓA HỌC
Đối tượng nghiên cứu của Hóa học
  • Nhận biết đối tượng nghiên cứu của Hóa học
Câu hỏi: hãy chỉ ra các đơn chất và hợp chất? Viết công thức hóa học của chúng?
Câu hỏi: Hãy cho biết:
  1. Trạng thái của bromine tương ứng với hình a); b) và c)
  2. Sắp xếp theo thứ tự tăng dẫn mức độ trật tự trong cấu trúc của 3 thể này?
Cho biết đâu là quá trình biến đổi vật lí, đâu là quá trình biến đổi hóa học? Giải thích?
Kết luận
Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của chất cũng như ứng dụng của chúng.
Vai trò của Hóa học trong đời sống và sản xuất
Hóa học có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Phương pháp học tập Hóa học
Các phương pháp học tập môn Hóa học
PrevNext