Book Creator

BÀI 10_C3_HOA 11_CTST

by Nguyen Thi Dien

Cover

Loading...
BÀI 10. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Loading...
XÁC ĐỊNH PHÂN TỬ CỦA HỌC CHẤT HỮU CƠ
(1) Xác định khối lượng phân tử qua phổ khối
Phổ khối lượng có thể cho thông tin về phân tử khối của HCHC thông qua mảnh ion phân tử thường ứng với tín hiệu m/z lớn nhất.
Phổ khối lượng của naphtalen (a) và phenol (b)
CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỌC CHẤT HỮU CƠ
(1) lập CTPT của HCHC
Thiết lập CTPT của HCHC (CxHyOzNt) từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối M được khái quát như sau:
  • với x, y, z, t lần lượt là số nguyê tử C, H, O và N.
  • % mC, %mH, %mO và %mN lần lượt là % khối lượng của các nguyên tố C, H, O, N trong HCHC

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext