Book Creator

Інформатика 4 клас

by Єфімчук Юлія

Cover

Loading...
Інформатика
4 клас
Loading...
Створено відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти
Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Дидюк І. О.
Л74 Інформатика : підруч. для 4 класу закладів загальної
середньої освіти / І. О. Дидюк
Видавничий дім «Освіта», 2023. — 5 с. : іл.
Створено відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти
Дидюк І. О.
Л74 Інформатика : підруч. для 4 класу закладів загальної
середньої освіти / І. О. Дидюк
Видавничий дім «Освіта», 2023. — 5 с. : іл.
Алгоритми і виконавці
Виконавець — об’єкт, який виконує команди.
Команда — наказ, вказівка виконати певні дії.
Алгоритм — це послідовність команд.
Команди алгоритму записуються послідовно одна за
одною.
Прочитай текст
Ознайомся з алгоритмом обчислення виразу
у вигляді блок-схеми.
Команди можуть подаватися спонукальними реченнями. Такий спосіб подання команд називається словесним.
Команди можуть подаватися й інши-
ми способами. Світлофор подає коман-
ди водіям світловими сигналами різного кольору. А регулювальник — жестами, тобто спеціальними сигналами. Команди можуть подаватися також і звуковими сигналами. Наприклад, дзвінок у школі — це команда розпочати або закінчити урок. А постріл стартового пістолета — сигнал для спортсменів розпочати забіг.
Виконай завдання, просканувавши QR - код
Переглянь відео, просканувавши QR - код
У комп’ютері команди можуть подаватися встановленням
вказівника на значку й подвійним клацанням кнопки миші.
Так ви запускаєте програму на виконання. Команди можуть
ще подаватися вибором команди меню.
Систему команд виконавця утворюють ті команди,
які йому зрозумілі і які він може виконувати.
• Назви способи, якими можуть подаватися команди виконавцям.
• Наведи приклади словесного подання команд.
• Як можна подавати команди комп’ютеру?
• Наведи приклади виконавців і системи їхніх команд.
Ознайомся з алгоритмом обчислення виразу
у вигляді блок-схеми.
Переглянь відео, просканувавши QR - код
PrevNext