Book Creator

Uvod u Excel

by Kornelija Tonsa

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Uvod u Excel
Loading...
© Kornelija Tonsa
Proračunske tablice
Proračunske tablice su tablice za unos i obradu numeričkih podataka na računalu.
Podaci su prikazani tablično u redcima i stupcima a mogu se prikazati i grafički.
1
Awesome
Postoji više programa za izradu proračunskih tablica.

Prvi komercijalni program za obradu proračunskih tablica je VisiCalc kojeg su izradili studenti ekonomije (Bob Frankston i Dan Bricklin - video) .
Lotus 1-2-3  pojavio se 1983. god. i postao popularniji zbog bolje grafike.
Najpoznatiji besplatni program je OpenOffice - Calc .
U OS Linux za izradu tabličnih proračuna koristi se LibeOffice - Calc.

Najpoznatiji komercijalni program je Microsoft Excel koji je sastavni dio uredskog paketa Microsoft Office.
2
Excel
Microsoft Excel je programski paket za rad s proračunskim tablicama.
On omogućuje brzu i efikasnu obradu podataka organiziranih u tablice.
Izgled osnovnog prozora ne razlikuje se mnogo od ostalih Windows programa, a sadrži :

-        naslovnu traku
-        kartice s grupama naredbi
-        radna površina
-        traka stanja
-        klizači
-        traka formula 
3
Speech Bubble
Traka formula
4
Struktura proračunske tablice:
Polje ( ćelija, cell) je sjecište retka i stupca. Polje je osnovni pojam proračunske tablice i u njega se pohranjuju podaci. Polje je jednoznačno određeno svojom adresom npr. A1, C8.

Radna knjiga je osnovni Excelov dokument (Book1). Spremanjem datoteka dobiva nastavak _.xlsx.
Radna knjiga se sastoji od više radnih listova koje možemo dodavati, brisati, kopirati, premještati, preimenovati (izvorno ih je 3).

Radni list je tablica koja se sastoji od stupaca označenih slovima i redaka označenih brojevima. 
5
PrevNext