Book Creator

СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА НА НАШИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

by Иванка Райчева

Cover

Loading...
Loading...
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ПЛОВДИВ

Loading...
СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
ПРЕЗ ТЕЛЕСКОПА НА НАШИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ
Loading...
февруари 2021 година
Loading...
Разделът от ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - "ЗЕМЯТА И СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА" - по традиция е многоочакван от нашите ученици.

Интересни, загадъчни, изпълнени с изумителни и интересни факти, "космическите" уроци развихрят любопитството и вечния стремеж на човека, особено на децата, към необятните измерения на Вселената.
И тази учебна година нашите четвъртокласници се отзоваха с голяма активност, креативност и любознателност - сътвориха множество индивидуални и екипни проекти, свързани с темата - "Нашата Слънчева система".

Ние, техните учители, с гордост и със задоволство събрахме снимки в малка колекция - която е само част от невероятно разнообразните, оригинални и красиво изработени макети. Всеки проект носи толкова заряд, вдъхновение и, със сигурност, "космическите" мечти на тези малки изследователи-астронавти, които може би ще излетят светлинни години напред в изучаването и опознаването на безкрайния Космос!
НАШАТА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Изложбата се намира на I етаж, в малкото фоайе.
НАШАТА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
PrevNext