Book Creator

Substantivul

by Maftei Simona

Cover

Loading...
PROIECT DE LECȚIE
Autor: profesor învățământ primar Simona Maftei
Echipa de mentori: prof. Carolina Motpan, prof. Butaciu Carmen Mirela, prof. Voicu Corina Valentina, prof. Popa Alina
Școala Gimnazială Nr. 25, Galați
Unitatea tematică: Din natură, în cartea de lectură
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba și literatura română
Subiectul: Substantivul
Tipul lecției: consolidare și sistematizare de cunoștințe
Loading...
Rounded Rectangle
Loading...
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora
Loading...
Ellipse;
Loading...
Obiective operaționale:
O1 să definească substantivul ca parte de vorbire
O2 să identifice substantivele în contexte diferite date
O3 să grupeze substantivele în funcţie de ceea ce exprimă fiecare
O4 să exemplifice substantive în funcție de criteriul stabilit (felul, numărul, genul)
O5 să completeze cu substantivele corespunzătoare la numărul și genul stabilit
O6 să analizeze gramatical substantivele date precizând felul, numărul şi genul acestora

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator