Book Creator

(copy) Coleg Gwent Governor Guide

by Marie Carter

Pages 2 and 3 of 16

Loading...
Loading...
Loading...
Croeso gan y Cadeirydd

Loading...
Loading...
Loading...
'Fel un o'r colegau mwyaf ac un o’r rhai sy’n perfformio orau yng Nghymru, mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau academaidd a galwedigaethol i tua 18,000 o ddysgwyr bob blwyddyn. Mae'n fraint cael bod yn Gadeirydd y Llywodraethwyr, gan helpu i
arwain sefydliad sy'n newid bywydau er gwell ac sy'n chwarae rhan mor bwysig yn y gymuned leol.  Fel Bwrdd, rydym yn hynod falch o'r Coleg, ei staff ac, yn arbennig, ein myfyrwyr.


Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am bennu cymeriad addysgol y coleg, sicrhau cynaliadwyedd ariannol a darparu goruchwyliaeth strategol. Rydym yn gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' i dîm rheoli'r Coleg, gan graffu arnynt a'u dwyn i gyfrif, ond rydym hefyd yn helpu i ddod o hyd i atebion a ffyrdd o wella.

Mae gwirfoddoli eich amser a'ch sgiliau fel Llywodraethwr yn ffordd wirioneddol foddhaus o 'roi yn ôl' a chefnogi'r gymuned - mae'n rôl yr wyf yn ei hargymell yn fawr.'
Loading...
Mark Langshaw MBE
Cadeirydd y Llwodraethwyr
Loading...
Mae gennym uchelgeisiau mawr...
Loading...
Loading...
Ein Cenhadaeth
Loading...
I Newid Bywydau Drwy Ddysgu
Loading...
Ein Gweledigaeth
Loading...
Erbyn 2026 Coleg Gwent fydd y coleg o ddewis, yn gweithio’n egnïol gyda'n cymunedau, lle mae pob dysgwr a phob aelod o staff yn cael eu trin â pharch, yn cyflawni eu potensial llawn ac yn elwa o'r adnoddau gorau mewn amgylchedd dysgu ysbrydoledig.
Loading...
Loading...
... Gallwch chi ein helpu ni i gyflawni’r rhain
Loading...